Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EBL 101 Anatomi Zorunlu Türkçe 3 3 4
EBL 107 Biyokimya Zorunlu Türkçe 2 2 2
EBL 113 Psikoloji Zorunlu Türkçe 2 2 2
EBL 127 Histoloji Zorunlu Türkçe 2 2 2
EBL 131 Mikrobiyoloji-Parazitoloji Zorunlu Türkçe 2 2 2
EBL 133 Fizyoloji Zorunlu Türkçe 3 3 4
EBL 135 Ebelikte Temel Kavramlar Zorunlu Türkçe 2 2 2
UAI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 2 2
UIN 101 İngilizce I Zorunlu Türkçe 2 2 2
UTD 101 Türk Dili I Zorunlu Türkçe 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EBS 111 Tıbbi Terminoloji Türkçe 1 1 3
EBS 113 İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe 2 2 32. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EBL 128 Embriyoloji Zorunlu Türkçe 2 2 2
EBL 130 Genetik Zorunlu Türkçe 1 1 2
EBL 132 Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar Zorunlu Türkçe 10+8 14 15
EBL 134 Kişilerarası İlişkiler Zorunlu Türkçe 2 2 2
UAI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Türkçe 2 2 2
UIN 102 İngilizce II Zorunlu Türkçe 2 2 2
UTD 102 Türk Dili II Zorunlu Türkçe 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EBS 108 Üniversitede Yaşam Kültürü Türkçe 1 1 33. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EBL 205 Patoloji Zorunlu Türkçe 2 2 2
EBL 223 Doğum Bilgisi I Zorunlu Türkçe 3+8 7 10
EBL 225 Farmakoloji Zorunlu Türkçe 2 2 2
EBL 227 Ebelik Tarihi ve Deontolojisi Zorunlu Türkçe 2 2 2
EBL 229 Sistemik Hastalıklar Bilgisi Zorunlu Türkçe 2 2 2
ENF 217 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu Türkçe 2+2 3 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

3. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EBS 207 Kadın Sağlığına Giriş Türkçe 2 2 3
EBS 217 Bağışıklama Türkçe 1 1 3
EBS 219 Aile Planlaması Türkçe 2 2 34. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EBL 206 Beslenme Zorunlu Türkçe 2 2 2
EBL 218 Doğum Bilgisi 2 Zorunlu Türkçe 4+6 7 11
EBL 224 Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji Zorunlu Türkçe 2 2 2
EBL 226 Tıbbi Etik ve Ebelik Zorunlu Türkçe 2 2 3
EBL 228 İlkyardım Zorunlu Türkçe 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

4. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EBS 206 Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık Türkçe 1 1 3
EBS 214 Emzirme ve Danışmanlık Türkçe 1 1 3
EBS 216 Sağlık Sosyolojisi Türkçe 2 2 35. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EBL 325 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi Zorunlu Türkçe 3+8 7 10
EBL 327 Doğum Bilgisi III Zorunlu Türkçe 4+8 8 11
EBL 329 Araştırma Teknikleri ve İstatistik Zorunlu Türkçe 1+1 1 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

5. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EBS 317 Büyüme Gelişme Türkçe 2 2 36. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EBL 302 Doğum Bilgisi IV Zorunlu Türkçe 2+8 6 9
EBL 304 Ebelikte Araştırma Zorunlu Türkçe 2 2 3
EBL 308 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi Zorunlu Türkçe 2+8 6 9
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

6. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EBS 306 Doğal Doğum Türkçe 2 2 3
EBS 316 Malpraktis ve Hasta Hakları Türkçe 2 2 3
EBS 318 Kadın Sağlığının Değerlendirilmesi Türkçe 2 2 37. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EBL 407 Aile Planlaması Zorunlu Türkçe 3+8 7 10
EBL 429 Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri Zorunlu Türkçe 3+8 7 10
EBL 431 Ruh Sağlığı Zorunlu Türkçe 2 2 2
EBL 433 Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi Zorunlu Türkçe 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

7. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EBS 413 Ebelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar Türkçe 2 2 3
EBS 415 Sağlık Politikaları Türkçe 2 2 38. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EBL 402 Klinik ve Sahada Entegre Eğitim Zorunlu Türkçe 3+18 12 14
EBL 406 Ebelikte Öğretim Zorunlu Türkçe 2 2 2
EBL 424 Ebelikte Yönetim Zorunlu Türkçe 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

8. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
EBS 412 Üreme Hakları ve Etik Türkçe 1 1 3
EBS 414 Toplumsal Cinsiyet Türkçe 1 1 3
EBS 416 Doğuma Hazırlık Türkçe 2 2 3
EBS 424 Ebelikte Farmakoloji Türkçe 2 2 3


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler