Program Hakkında Bilgi

Fizik bölümü, Ziraat ve Tıp Fakültelerine Temel Fizik dersini vermek üzere Rektörlüğe bağlı Temel Bilimler Enstitüsüne iki öğretim elemanı alınması ile faaliyetlerine başlamış ve daha sonra 1976 yılında Temel Bilimler Fakültesinin kurulması ile bağımsız bir bölüm haline gelmiştir. Başlangıçta adı "Fizik ve Uzay Bilimleri Bölümü" olan bölümün ilk mezunları fizik mühendisi olarak diploma almışlardır. Daha sonra 1981 yılında 2547 sayılı YÖK yasasıyla Fizik Lisans eğitimi vermek üzere yeniden organize olmuştur. Başlangıçta Fakülte bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora çalışmaları yine aynı yasayla kurulan Fen Bilimleri Enstitüsüne kaydırılmıştır. Fizik Bölümü, bölüm öğrencileri yanında Mühendislik-Mimarlık, Ziraat, Su Ürünleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin temel fizik derslerini de üstlenerek, üniversite içinde geniş bir eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında iki yıllık bir aradan sonra tamamen Türkçe programa yeniden öğrenci almaya başlamıştır. Daha önceki yıllarda giriş yapan öğrencilerin programları devam etmektedir.
Program ISCED Kodu

0533
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Fizik Anabilim dallarının temel konularını algılamış isterse Yüksek Lisans eğitimine devam edip ülkenin bilimsel kalkınmasına hizmet edecek isterse de kendisini diğer alanlarda da (öğretmenlik, özel kurumlarda değişik pozisyonlar) ifade edebilecek donanıma sahip bireyleri topluma hazırlamak.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.