Amaçlar

Fizik Anabilim dallarının temel konularını algılamış, isterse Yüksek Lisans eğitimine devam edip ülkenin bilimsel kalkınmasına hizmet edecek, isterse kendisini diğer alanlarda da (öğretmenlik, özel kurumlarda değişik pozisyonlar) ifade edebilecek donanıma sahip bireyleri topluma hazırlamak.

Hedefler

Öğretmenlik, Ar-Ge birimleri, Özel Eğitim Danışmanlıkları, İş sağlığı ve Güvenli uzmanlığı, Bilgi teknolojileri uzmanlığı, Devlet memurluğu, Özel sektörde farklı konumlar için bireyler yetiştirmek.