Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18
Analiz I
(FZK105)
5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4
Analiz II
(FZK106)
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4
Araştırma Projesi
(FZK418)
2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3
Astrofiziğe Giriş
(FZK420)
4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4 2 4 4
Astronomiye Giriş
(FZK213)
5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5
Bilgisayar Destekli Fizik Eğitimi
(FZK316)
4 3 1 4 2 2 3 5 2 4 4 1 2 3 2 - 1 1
Bilgisayar Programlama Dili I
(FZK207)
3 4 4 3 4 3 4 4 3 5 5 4 4 5 5 3 3 3
Bilgisayar Programlama Dili II
(FZK216)
3 4 4 3 4 3 4 4 3 5 5 4 4 5 5 3 3 3
Dalgalar ve Optik
(FZK204)
4 3 4 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3
Deneysel Fizik ve Ölçme Yöntemleri I
(FZK415)
4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 2 2 3 3 1 4 3
Deneysel Fizik ve Ölçme Yöntemleri II
(FZK416)
4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 2 2 3 3 1 4 3
Elektromanyetik Teori I
(FZK303)
4 5 5 5 3 2 - - - - - - 1 - 1 - - -
Elektromanyetik Teori II
(FZK304)
5 5 4 5 4 5 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3
Fizik I
(FZK101)
5 4 4 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 - 3 3
Fizik II
(FZK102)
5 3 4 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 - 3 3
Fizik İçin Matematik I
(FZK201)
3 4 4 5 2 4 3 2 3 3 4 2 4 5 3 1 4 3
Fizik İçin Matematik II
(FZK202)
4 4 4 5 3 4 5 2 2 1 2 2 3 4 2 1 2 3
Fizik Lab. III
(FZK209)
4 4 4 4 4 4 1 5 3 4 4 3 4 3 4 - 3 4
Fizik Lab. IV
(FZK210)
4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 - 4 3
Fizikte Sayısal Yöntemler
(FZK309)
3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 1 1 2 3 - 2 2
İstatistik Fizik
(FZK206)
5 5 5 5 3 4 4 3 4 2 3 2 4 4 3 1 3 3
İş Sağlığı ve Güvenliği I
(FZK310)
4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4
İş Sağlığı ve Güvenliği II
(FZK414)
4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 - 5 3 4 5
Kimya I
(KF115)
5 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4
Kimya II
(KF116)
5 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3
Kuantum Fiziği I
(FZK301)
4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4
Kuantum Fiziği II
(FZK302)
4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4
Kuantum Fizik Lab. I
(FZK411)
4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 2 1 3 3
Kuantum Fizik Lab. II
(FZK412)
5 5 4 3 3 4 4 5 4 1 1 4 4 1 4 1 2 1
Kuantum Mekaniği I
(FZK405)
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5
Kuantum Mekaniği II
(FZK406)
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 2 4 4 4 4 5
Malzeme Bilimine Giriş
(FZK307)
4 5 5 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4
Medikal Fizik
(FZK417)
4 4 5 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 2 5 2 4 4
Mesleki İngilizce
(FZK313)
2 2 2 2 3 2 2 1 3 4 1 4 3 2 3 5 4 5
Nanoteknolojiye Giriş
(FZK312)
4 5 5 4 4 4 4 3 3 5 3 2 3 3 3 1 2 3
Nükleer Fizik I
(FZK409)
4 3 4 4 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2
Nükleer Fizik II
(FZK410)
4 3 3 4 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2
Optik ve Uygulamaları
(FZK314)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 1 4 4
Staj Değerlendirme
(FZK413)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Temel Elektronik Lab
(FZK308)
4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 3 5 4
Teorik Mekanik I
(FZK305)
5 4 3 4 2 3 1 1 1 3 2 1 2 3 2 - 3 4
Teorik Mekanik II
(FZK306)
5 4 4 3 3 4 3 1 2 3 2 1 2 3 2 - 3 3
Termodinamik
(FZK205)
5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2
Uzaktan Algılamaya Giriş
(FZK311)
4 3 5 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 3
Yoğun Madde Fiziği I
(FZK407)
5 - 3 2 1 3 3 1 2 2 1 3 2 3 2 2 3 3
Yoğun Madde Fiziği II
(FZK408)
5 1 3 2 1 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3
Yüksek Enerji Fiziğine Giriş
(FZK212)
4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 3 2 3 3
İlişkili ders sayısı / 47 47 46 47 47 47 47 46 46 46 46 46 46 47 45 47 38 46 46
İlişki ağırlığı 19818318517015616616516114816415113515115315087151155
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir