Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ENF 121 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2+2 3 4
ISB 103 Olasılığa Giriş Zorunlu 4 4 6
MAT 131 Matematik 1 Zorunlu 4+2 5 7
MT 111 Lineer Cebir 1 Zorunlu 3 3 4
UAI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 2 2
UIN 101 İngilizce I Zorunlu 2 2 2
UTD 101 Türk Dili I Zorunlu 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 111 Sonlu Matematik 2 2 32. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 104 İstatistiğe Giriş Zorunlu 4 4 6
ISB 152 İstatistiksel Düşündürme Zorunlu 2 2 4
MAT 112 Lineer Cebir 2 Zorunlu 3 3 4
MAT 132 Matematik 2 Zorunlu 4+2 5 7
UAI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 2 2
UIN 102 İngilizce II Zorunlu 2 2 2
UTD 102 Türk Dili II Zorunlu 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 112 Finans Matematiği 2 2 33. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 203 Olasılık Teorisi Zorunlu 4 4 6
ISB 213 İktisada Giriş 1 Zorunlu 3 3 5
ISB 221 Optimizasyon Teknikleri I Zorunlu Türkçe 3 3 5
ISB 243 Bilgisayar Programlama 1 Zorunlu 2+2 3 5
MAT 231 İstatistik İçin Matematik I Zorunlu 4 4 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

3. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 251 Mathematica İle İstatistiksel Uygulamaları 2 2 34. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 204 İstatistik Teorisi Zorunlu 4 4 6
ISB 214 İktisada Giriş 2 Zorunlu 3 3 5
ISB 222 Optimizasyon Teknikleri Zorunlu 3 3 5
ISB 244 Bilgisayar Programlama 2 Zorunlu 2+2 3 5
MAT 232 İstatistik İçin Matematik Zorunlu 4 4 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

4. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 252 Araştırma Yöntemleri Türkçe 2 2 35. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 313 Örnekleme ve Anket Tasarımı Zorunlu 4 4 6
ISB 321 Regresyon Analizi Zorunlu 3 3 5
ISB 331 Aktüerya Modelleri Zorunlu 3 3 5
ISB 351 Hesaplamalı İstatistik Zorunlu 2+2 3 5
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 33 *

5. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 301 Nümerik Analiz 3 3 6
ISB 343 Bilgisayar Programlama 3 2+2 3 6
ISB 363 İstatistiksel Testler 2 2 36. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 302 Parametrik Olmayan İstatistik Zorunlu 3 3 5
ISB 312 Varyans Analizi ve Deneysel Tasarımlar Zorunlu 3 3 5
ISB 334 İstatistiksel Paket Programlar Zorunlu 2+2 3 6
ISB 352 İstatistiksel Sonuç Çıkarım Zorunlu 3 3 5
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 27

6. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 322 İstatistiksel Kalite Kontrol Türkçe 3 3 6
ISB 344 Bilgisayar Programlama 4 2+2 3 6
ISB 372 Aktüerya Matematiği 2 2 3
ISB 382 Oyun Kuramı 2 2 37. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 423 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Zorunlu 3 3 5
ISB 451 Araştırma Projesi Zorunlu Türkçe 0+2 1 6
ISB 457 Staj Değerlendirmesi Zorunlu 0+2 1 6
ISB 471 Matris Kuramı Zorunlu 3 3 4
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

7. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 403 Risk Analizi Türkçe 3 3 3
ISB 405 Resmi İstatistikler 2 2 2
ISB 407 Sıra İstatistikleri 3 3 5
ISB 411 Zaman Serileri Analizi 3 3 5
ISB 443 Web Programlama Türkçe 2+2 3 5
ISB 445 İstatistiksel Veri Madenciliği Türkçe 3 3 5
ISB 461 Simulasyon ve Modelleme 3 3 5
ISB 491 Kombinatorik 3 3 58. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 402 Lineer Modeller Zorunlu 3 3 4
ISB 424 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Zorunlu 3 3 5
ISB 452 Araştırma Projesi II Zorunlu 0+2 1 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 5
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 5
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 5
AKTS kredisi toplamı : 30

8. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 404 Yöneylem Araştırması 3 3 5
ISB 410 Demografi 2 2 2
ISB 414 Lojistik Regresyon Analizi 3 3 5
ISB 462 Ekonometrik Modeller Türkçe 3 3 5
ISB 482 Temel Hukuk Türkçe 3 3 3
ISB 492 İstatistiksel Güvenirlik Analizi 3 3 5


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler