Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ENF 121 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu Türkçe 2+2 3 4
ISB 103 Olasılığa Giriş Zorunlu Türkçe 4 4 6
MAT 131 Matematik 1 Zorunlu Türkçe 4+2 5 7
MT 111 Lineer Cebir 1 Zorunlu Türkçe 3 3 4
UAI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 2 2
UIN 101 İngilizce I Zorunlu Türkçe 2 2 2
UTD 101 Türk Dili I Zorunlu Türkçe 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 111 Sonlu Matematik Türkçe 2 2 32. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 104 İstatistiğe Giriş Zorunlu Türkçe 4 4 6
ISB 152 İstatistiksel Düşündürme Zorunlu Türkçe 2 2 4
MAT 112 Lineer Cebir 2 Zorunlu Türkçe 3 3 4
MAT 132 Matematik 2 Zorunlu Türkçe 4+2 5 7
UAI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Türkçe 2 2 2
UIN 102 İngilizce II Zorunlu Türkçe 2 2 2
UTD 102 Türk Dili II Zorunlu Türkçe 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 112 Finans Matematiği Türkçe 2 2 33. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 203 Olasılık Teorisi Zorunlu Türkçe 4 4 6
ISB 213 İktisada Giriş 1 Zorunlu Türkçe 3 3 5
ISB 221 Optimizasyon Teknikleri I Zorunlu Türkçe 3 3 5
ISB 243 Bilgisayar Programlama 1 Zorunlu Türkçe 2+2 3 5
MAT 231 İstatistik İçin Matematik I Zorunlu Türkçe 4 4 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

3. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 251 Mathematica İle İstatistiksel Uygulamaları Türkçe 2 2 3
ISB 253 Mesleki İngilizce Türkçe 2 2 34. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 204 İstatistik Teorisi Zorunlu Türkçe 4 4 6
ISB 214 İktisada Giriş 2 Zorunlu Türkçe 3 3 5
ISB 222 Optimizasyon Teknikleri Zorunlu Türkçe 3 3 5
ISB 244 Bilgisayar Programlama 2 Zorunlu Türkçe 2+2 3 5
MAT 232 İstatistik İçin Matematik Zorunlu Türkçe 4 4 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

4. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 206 Veri Madenciliği Türkçe 2 2 3
ISB 252 Araştırma Yöntemleri Türkçe 2 2 35. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 313 Örnekleme ve Anket Tasarımı Zorunlu Türkçe 4 4 6
ISB 321 Regresyon Analizi Zorunlu Türkçe 3 3 5
ISB 331 Aktüerya Modelleri Zorunlu Türkçe 3 3 5
ISB 351 Hesaplamalı İstatistik Zorunlu Türkçe 2+2 3 5
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 33 *

5. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 301 Nümerik Analiz Türkçe 3 3 6
ISB 343 Bilgisayar Programlama 3 Türkçe 2+2 3 6
ISB 363 İstatistiksel Testler Türkçe 2 2 3
ISB 365 Matlab ile İstatistiksel Uygulamalar Türkçe 2 2 36. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 302 Parametrik Olmayan İstatistik Zorunlu Türkçe 3 3 5
ISB 312 Varyans Analizi ve Deneysel Tasarımlar Zorunlu Türkçe 3 3 5
ISB 334 İstatistiksel Paket Programlar Zorunlu Türkçe 2+2 3 6
ISB 352 İstatistiksel Sonuç Çıkarım Zorunlu Türkçe 3 3 5
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 27

6. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 322 İstatistiksel Kalite Kontrol Türkçe 3 3 6
ISB 344 Bilgisayar Programlama 4 Türkçe 2+2 3 6
ISB 372 Aktüerya Matematiği Türkçe 2 2 3
ISB 382 Oyun Kuramı Türkçe 2 2 37. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 423 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Zorunlu Türkçe 3 3 5
ISB 457 Staj Değerlendirmesi Zorunlu Türkçe 0+2 1 6
ISB 471 Matris Kuramı Zorunlu Türkçe 3 3 4
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 5 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 6 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 7 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 8 Seçmeli - - - 2
AKTS kredisi toplamı : 31 *

7. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 405 Resmi İstatistikler Türkçe 2 2 2
ISB 407 Sıra İstatistikleri Türkçe 3 3 5
ISB 411 Zaman Serileri Analizi Türkçe 3 3 5
ISB 461 Simulasyon ve Modelleme Türkçe 3 3 5
ISB 491 Kombinatorik Türkçe 3 3 5
ISB 497 Risk Analizi Türkçe 3 3 5
ISB 499 Kategorik Veri Anaizi Türkçe 2 2 28. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 402 Lineer Modeller Zorunlu Türkçe 3 3 4
ISB 424 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Zorunlu Türkçe 3 3 5
ISB 452 Araştırma Projesi II Zorunlu Türkçe 0+2 1 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 5
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 5
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 5
AKTS kredisi toplamı : 30

8. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISB 404 Yöneylem Araştırması Türkçe 3 3 5
ISB 410 Demografi Türkçe 2 2 2
ISB 414 Lojistik Regresyon Analizi Türkçe 3 3 5
ISB 462 Ekonometrik Modeller Türkçe 3 3 5
ISB 492 İstatistiksel Güvenirlik Analizi Türkçe 3 3 5
ISB 498 Temel Hukuk Türkçe 2 2 2


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler