Amaçlar

Programın Amacı: Kimya Bölümü, bilimsel düşünmeyi öğretme, mesleki problemleri irdeleyerek çözümleyebilme; bilim ve teknolojiyi baz alarak gelişime katkıda bulunabilecek niteliklere sahip, bilimin temel bilgileri ışığında kimya mezunları ve geleceğin bilim insanı adaylarını yetiştirmeyi amaçlar.

Hedefler

Programın Hedefi: Kimya bölümünün eğitim ve araştırma hedeflerini Türkiye´nin güncel gereksinimleri doğrultusunda belirleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma faaliyetleri yaparak bilgi birikimi ve araştırma alt yapısı ile dünya ile rekabet edebilen, kimyasal problemlere çözüm üretebilen, sanayi ile ortak projeler geliştiren bir bölüm haline getirmektir.