Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.

- Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.

- Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.

- Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.

- Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.

- Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.

- Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.

- Alanında söz sahibi olmaya başlar.

Ögrenme Yetkinligi

- Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.

- Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.