İlişikinin Düzeyi
Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
1 2 3 4 5 Beşeri Bilimler 
Temel Alan Yeterlilikleri
No Programın Temel Öğrenme Kazanımları
(MATEMATİK PR.)
1234567891011121314151617181920
BİLGİKuramsal, Olgusal1554543443434444544343444
BECERİLERBilişsel, Uygulamalı145443445434433444344434433444
234254344334433444443434344334
3433435334343354445344343434344334
434434433443534445444344343344
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1344345434443433434344334443454
233535434343434434433443345
3455332434333443443444334433455
YETKİNLİKLERÖgrenme Yetkinligi 1453443443443434444344344334455
25334344354434434444344443344554
3443323433344434544344434344554
YETKİNLİKLERIletisim ve Sosyal Yetkinlik14434334334443534434444433444
23553343543433534343445344444
34334432234223232233343433243433
445333223434454233334444344344
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik1434333443433344345434334343554
2443424343444434534433434454
3343324344343434345434334344554
4543433334434445433434334554


 Beşeri Bilimler  Temel Alan Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5 Düzey(Ön lisans Eğitimi)
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
YETKİNLİKLER
Ögrenme Yetkinligi
YETKİNLİKLER
Iletisim ve Sosyal Yetkinlik
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
1-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak beşeri bilimler alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama, araç gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanır.

2-Beşeri bilimler alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri oluşturur.

3-Beşeri bilimler alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.

4-Beşeri bilimler alanında gereksinim duyulan temel düzeydeki nitelikli insan gücünün gerektirdiği dilsel, sanatsal ve kültürel birikime sahiptir.

1-Beşeri bilimler alanıyla ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

2-Beşeri bilimler alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

3-Sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda yürütülen bir proje çerçevesinde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.

2-Beşeri bilimler alanındaki öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

3-Kültür, sanat ve eğitim alanlarında yaşam boyu öğrenme bilinci oluşturur.

1-Beşeri bilimler alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceri düzeyindeki düşüncelerini eğitim, kültür ve sanat alanlarında en uygun iletişim araçlarıyla aktarır.

2-Beşeri bilimler alanıyla ilgili konulardaki düşüncelerini ve eğitim, kültür ve sanat alanlarındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle tartışır.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak beşeri bilimler alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

4-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

1-Beşeri bilimler alanıyla ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamasında bilimsel, kültürel, sanatsal ve etik değerleri gözetir.

2-Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel ve sanatsal hakların evrenselliğine değer verir, sosyal adalet bilincine sahiptir, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar, sosyal ve kültürel değerlere önem verir.

3-Çevreyi koruma bilincine sahiptir.

4-Sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.