Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Anadolu ve Rumeli Ağızları
(TE439)
3 - - - 4 5 - - - 4 - - - 4 - 1 - 1 - 4
Anadolu ve Rumeli Ağızları
(TE440)
3 - - - 4 5 - - - 4 - - - 4 - 1 - 1 - 4
Anonim Türk Halk Edebiyatı Nazmı
(TE116)
4 - - - 5 5 - - - 4 - - - 4 - - - - - 4
Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri I
(TE203)
4 - - - 5 3 - - - 5 - - - 5 - - - - - 3
Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri II
(TE230)
4 - - - 5 3 - - - 5 - - - 5 - - - - - 3
Aşık Edebiyatı I
(TE305)
4 - - - 4 5 - - - 4 - - - 4 - - - - - 4
Aşık Edebiyatı II
(TE306)
4 - - - 5 5 - - - 5 - - - 5 - - - - - 4
Bigisayarda Temel Kavramlar
(TE233)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bitirme Tezi I
(TE449)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bugünkü Türk Halkları
(TES340)
4 - - - 2 2 - - - 2 - - - 4 - 3 - 1 - 4
Bügünkü Türk Halkları
(TES341)
4 - - - 5 4 - - - 5 - - - 4 - - - - - 5
Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı
(TE419)
4 - - - 4 1 - - - 5 - - - 4 - 3 - 3 - 1
Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı
(TE420)
5 - - - 4 1 - - - 5 - - - 4 - 3 - 1 - 4
Çağdaş Türk Dilleri ve Lehçeleri
(TE417)
2 - - - 5 - - - - 3 - - - 3 - 3 - 2 - 3
Çağdaş Türk Dilleri ve Lehçeleri
(TE418)
2 - - - 5 - - - - 3 - - - 3 - 3 - 2 - 3
Çağdaş Türk Edebiyatında Eleştiri
(TE413)
5 - - - 4 4 - - - 5 - - - 4 - - - - - 5
Çağdaş Türk Edebiyatında Eleştiri
(TE414)
5 - - - 4 5 - - - - - - - 5 - - - - - 4
Çocuk Edebiyatı
(TE461)
5 - - - 4 5 - - - - - - - 5 - - - - - 4
Çocuk Edebiyatı
(TE454)
5 - - - 4 5 - - - - - - - 5 - - - - - 4
Dil ve Kültür
(TE401)
5 - - - 5 - - - - 5 - - - 4 - - - - - -
Dil ve Kültür
(TE402)
5 - - - 5 - - - - 5 - - - 4 - - - - - -
Dilbilim
(TE339)
4 - - - 2 2 - - - 2 - - - 4 - 3 - 1 - 4
Dilbilim
(TES342)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dini-tasavvufi Halk Edebiyatı
(TE405)
4 - - - 4 - - - - 5 - - - 4 - 5 - - - -
Dini-tasavvufi Halk Edebiyatı
(TE406)
5 - - - 4 4 - - - 5 - - - 4 - - - - - 5
Edebiyat Akımları I
(TE337)
5 - - - 4 4 - - - 5 - - - 4 - - - - - 5
Edebiyat Akımları II
(TE338)
5 - - - 4 4 - - - 5 - - - 4 - - - - - 5
Eski Anadolu Türkçesi I
(TE215)
4 - - - 4 3 - - - 4 - - - 4 - 2 - 1 - 4
Eski Anadolu Türkçesi II
(TE216)
4 - - - 4 3 - - - 4 - - - 4 - 2 - 1 - 4
Eski Türk Edb. Metin İncelemeleri
(TE492)
4 - - - 5 5 - - - 4 - - - 4 - - - - - 5
Eski Türk Edebiyatı
(TE409)
5 - - - 5 - - - - 5 - - - 4 - - - - - -
Eski Türk Edebiyatı I
(TE227)
5 - - - 5 - - - - 5 - - - 4 - - - - - -
Eski Türk Edebiyatı II
(TE228)
5 - - - 5 - - - - 5 - - - 4 - - - - - -
Eski Türk Edebiyatı III
(TE309)
4 - - - 5 5 - - - 4 - - - 4 - - - - - 5
Eski Türk Edebiyatı IV
(TE310)
4 - - - 5 5 - - - 4 - - - 4 - - - - - 5
Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri
(TE465)
4 - - - 5 5 - - - 4 - - - 4 - - - - - 5
Eski Türk Edebiyatına Giriş I
(TE109)
4 - - - 5 5 - - - 4 - - - 4 - - - - - 5
Eski Türk Edebiyatına Giriş II
(TE110)
4 - - - 5 5 - - - 4 - - - 4 - - - - - 5
Eski Türk Edebiyatında Mesnevi
(TE463)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eski Türk Edebiyatında Mesnevi
(TE480)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Harezm Türkçesi
(TE314)
4 - - - 1 1 - - - 4 - - - 3 - - - 1 - 1
Karahanlı Türkçesi
(TE313)
3 - - - 3 2 - - - 4 - - - 3 - 2 - 2 - 3
Kıpçak Türkçesi
(TE316)
1 - - - 2 1 - - - 2 - - - 1 - 3 - 3 - 1
Orhon Türkçesi
(TE205)
5 - - - 5 - - - - 4 - - - 5 - - - - - -
Osmanlıca I
(TE101)
4 - - - 5 5 - - - 4 - - - 4 - - - - - 5
Osmanlıca II
(TE102)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Osmanlıca III
(TE225)
4 - - - 4 1 - - - 3 - - - 2 - 1 - 1 - 2
Osmanlıca IV
(TE226)
4 - - - 4 1 - - - 3 - - - 2 - 1 - 1 - 2
Sözdizimi I
(TE217)
4 - - - 5 3 - - - 5 - - - 4 - 2 - 2 - 2
Sözdizimi II
(TE218)
4 - - - 5 3 - - - 5 - - - 4 - 2 - 2 - 2
Sözlü Anlatım
(TES343)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili I
(TD111)
4 - - - 5 5 - - - 4 - - - 4 - - - - - 4
Türk Dili II
(TD112)
4 - - - 5 4 - - - 4 - - - 4 - - - - - 5
Türk Dili Tarihi I
(TE105)
5 - - - 5 - - - - 4 - - - 5 - - - - - -
Türk Dili Tarihi II
(TE106)
5 - - - 5 - - - - 4 - - - 5 - - - - - -
Türk Halk Bilimi
(TE457)
5 - - - 5 5 - - - 4 - - - 5 - - - - - 4
Türk Halk Bilimi
(TE458)
5 - - - 5 5 - - - 4 - - - 5 - - - - - 4
Türk Halk Edebiyatına Giriş
(TE111)
4 - - - 5 5 - - - 4 - - - 4 - - - - - 4
Türk Şiirinde Vezin
(TES232)
4 - - - 5 5 - - - 4 - - - 4 - - - - - 5
Türkiye Türkçesi I
(TE103)
4 - - - 4 3 - - - 4 - - - 5 - 4 - 1 - 4
Türkiye Türkçesi II
(TE104)
4 - - - 4 3 - - - 4 - - - 5 - 4 - 1 - 4
Uygur Türkçesi
(TE206)
5 - - - 5 - - - - 4 - - - 5 - - - - - -
Yazılı ve Sözlü Anlatım Bilgileri I
(TE335)
4 - - - 4 1 - - - 3 - - - 2 - 4 - 3 - 5
Yazılı ve Sözlü Anlatım Bilgileri II
(TE336)
4 - - - 4 1 - - - 3 - - - 2 - 4 - 3 - 5
Yeni Türk Edebiyatı I
(TE117)
5 - - - 4 5 - - - - - - - 5 - - - - - 4
Yeni Türk Edebiyatı II
(TE118)
5 - - - 4 5 - - - - - - - 5 - - - - - 4
Yeni Türk Edebiyatı III
(TE219)
5 - - - 4 4 - - - 5 - - - 4 - - - - - 5
Yeni Türk Edebiyatı IV
(TE220)
5 - - - 4 4 - - - 5 - - - 4 - - - - - 5
Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri
(TE421)
5 - - - 4 5 - - - - - - - 5 - - - - - 4
Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri
(TE422)
5 - - - 4 5 - - - - - - - 5 - - - - - 4
Yeni Türk Edebiyatı V
(TE319)
5 - - - 4 4 - - - 5 - - - 4 - - - - - 5
Yeni Türk Edebiyatı VI
(TE320)
5 - - - 4 4 - - - 5 - - - 4 - - - - - 5
Yeni Türk Edebiyatı VII
(TE407)
5 - - - 4 4 - - - 5 - - - 4 - - - - - 5
Yeni Türk Edebiyatı VIII
(TE408)
5 - - - 4 5 - - - - - - - 5 - - - - - 4
Yeni Türk Edebiyatına Giriş I
(TE119)
5 - - - 4 4 - - - 5 - - - 4 - - - - - 5
Yeni Türk Edebiyatına Giriş II
(TE120)
5 - - - 4 4 - - - 5 - - - 4 - - - - - 5
İlişkili ders sayısı / 76 69 0 0 0 69 57 0 0 0 61 0 0 0 69 0 21 0 21 0 59
İlişki ağırlığı 2970002972150002570002800560340237
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir