Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.

- Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.

- Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.

- Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.

- Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.

- Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.

- Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.

- Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.

- Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.

- Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.

- Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.

- Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.

- Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.

Ögrenme Yetkinligi

- Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.

Alana Özgü Yetkinlik

- Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.

- Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.

- Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.