Bölüm Başkanı:

Yard.Doç.Dr. NURCİHAN KİRİŞ

AKTS ve Erasmus Koordinatörü:

Yard. Doç. Dr. Nurcihan Kiriş