Amaçlar

Psikoloji Lisans Programı’nın amacı, kendisini ve diğer insanları daha iyi tanıyan ve ilgili alanlarda uzmanlığından yararlanılabilecek kişiler yetiştirmektir. Bölümümüzdeki psikoloji eğitimi, bilim ve uygulamanın bütünleştirilmesine dayanan “Bilim İnsanı- Uygulamacı Modeli”ni temel almaktadır. Bu model, öğrencilerin, hem bilgiyi üreten birer bilim insanı, hem de bu bilgiyi pratikte kullanan birer uygulamacı olarak yetiştirilmesi ilkesini gözetmektedir. Bilim İnsanı-Uygulamacı Modelin en önemli özelliği, gerçek yaşamdaki beklenti ve gereksinimlere duyarlı olması ve bunları araştırmalarla bilim dünyasına taşıma esnekliğine sahip olmasıdır. Psikoloji, bir ucu biyolojiye diğer ucu benlik, topluluk ve kültüre uzanan çok farklı araştırma alanlarını barındıran bir temel bilim dalıdır. Psikolojinin sağlıkla doğrudan ilişkili olan alanları, “klinik psikoloji”, “nöropsikoloji”, “psikofarmakoloji” ve “sağlık psikolojisi”dir. Bununla birlikte, psikolojinin pek çok başka alanı, doğrudan sağlık hizmetlerinin dışında kalmaktadır. Örneğin, “endüstri-örgüt psikolojisi”, “sosyal psikoloji”, “gelişim psikolojisi”, “deneysel psikoloji”, “psikometri”, “okul psikolojisi”, “adli psikoloji” ve “trafik psikolojisi” gibi farklı uzmanlık alanları bulunmaktadır. Psikoloji bilgilerinin uygulandığı alanlar arttıkça, bu uzmanlık alanlarına yenileri de eklenmektedir. Sonuç olarak, psikoloji programı pek çok alana hizmet etmektedir. Psikoloji bölümünün amacı, tüm alt alanlarında uzmanlaşma için gereken alt yapı eğitiminin tamamlanmasıdır.

Hedefler