Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Aile Psikolojisi
(PSI431)
5 1 2 3 4 4 3 - 3 - 3 5 4 3 2 4 - 4 1 4
Araştırma Yöntemleri 1
(PSI301)
5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 - 3 5 4 4 - 4 3
Bilgi Sistemlerine Giriş
(PSI110)
- 3 1 - 1 - 2 - 1 3 1 1 - 2 2 2 5 2 2 2
Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları
(PSI210)
1 4 2 - 5 1 4 2 2 4 3 3 1 1 3 2 4 1 2 3
Çağdaş Yaşam ve Uyum
(PSI424)
4 3 4 3 5 5 4 1 5 3 2 5 4 5 5 5 1 4 5 5
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
(PSI308)
5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
Gelişim Psikolojisi
(PSI207)
5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 2 5 4 2 5 5 5 3 5 4
Gelişim Psikolojisinde Güncel Konular
(PSI420)
5 5 5 3 4 5 5 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
Genel Biyoloji
(PSI105)
1 3 3 - 2 1 4 4 2 1 3 2 1 4 4 2 4 2 3 4
Gruplararası İlişkiler
(PSI440)
5 3 4 3 - 4 4 - - 3 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5
Kriz Danışmanlığı
(PSI435)
4 3 3 2 4 4 4 2 4 - 4 5 4 5 1 5 - 4 4 4
Mesleki İngilizce 1
(PSI429)
4 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3
Mesleki İngilizce 2
(PSI422)
5 5 4 3 2 3 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4
Otizm ve Müdahale Yöntemleri
(PSI432)
4 5 4 4 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5
Psikoeğitim Grubu Uygulamaları
(PSI444)
- 1 1 - 5 3 - - - - 4 5 5 3 3 4 - 4 4 4
Psikoeğitim Grupları
(PSI442)
1 4 1 - 5 5 4 2 - - 5 5 5 2 1 5 - 5 4 4
Psikolojide Etik
(PSI402)
3 5 2 4 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Psikolojik Danışma Becerileri
(PSI433)
3 - 1 - 5 4 3 4 1 - - 5 5 2 - 3 - 5 3 4
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
(PSI419)
3 1 4 3 5 5 4 1 4 3 4 5 5 4 5 4 1 5 4 5
Psikolojik Testler
(PSI314)
4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3
Psikolojiye Giriş
(PSI101)
5 4 5 4 3 3 5 3 5 2 2 5 3 3 5 4 2 2 4 4
Psikopatoloji 1
(PSI303)
3 1 2 1 3 2 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2
Psikopatoloji 2
(PSI304)
3 - - - - 3 - - - - 3 2 4 - 4 4 4 2 3 -
Ruh Sağlığı ve Din
(PSI418)
2 2 5 1 1 2 3 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3
Sosyal Psikoloji 1
(PSI201)
5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5
Staj Değerlendirme
(PSI401)
5 2 3 - 5 5 5 5 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Suç Psikolojisi
(PSI309)
5 5 4 2 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Uygulamalı Psikoloji
(PSI315)
5 5 5 3 5 3 5 - 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Yakın İlişkiler
(PSI438)
5 5 4 2 3 5 5 - - 3 - 3 5 5 5 5 5 4 5 5
Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları
(PSI427)
5 4 4 2 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İlişkili ders sayısı / 30 28 27 29 22 28 29 28 23 25 23 28 30 28 29 29 30 25 29 30 29
İlişki ağırlığı 1109898661101151167096769712610810411512598111120120
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir