Program Hakkında Bilgi

Psikoloji Lisans Programımızın amacı, insanların düşünce, duygu ve davranışlarının altında yatan mekanizmaları anlamaktır. Lisans programımız bilim ve uygulamanın bütünleştirilmesine dayanan “Bilim İnsanı- Uygulamacı Modeli”ni temel almaktadır. Bu modelde, önemli psikolojik kavramların, teorilerin ve deneysel bulguların gösterilmesinin yanı sıra psikolojik kavramların ve teorilerin araştırılması ve gerçek yaşam şartlarına uygulanması becerisi de kazanılmaktadır. Genel olarak, psikoloji lisans programımız psikolojinin gelişim, sosyal, deneysel ve klinik psikoloji gibi başlıca alt uzmanlık alanlarında temel düzeyde bilgi ve beceri kazanan psikologların yetişmesi için planlanmıştır.
Program ISCED Kodu

Sosyal ve Davranış Bilimleri Genel Alan Kodu : 3 Temel Alan Kodu: 31
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4
Programın Özellikleri ve Tanımı

Psikoloji Lisans Programımız, kendisini ve diğer insanları daha iyi tanıyan ve ilgili alanlarda uzmanlığından yararlanılabilecek kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Psikoloji zihin, beyin ve davranış bilimidir. Çok yönlü bir disiplin olan psikoloji bir çok alt çalışma alanlarını içermektedir. Bunlardan bazıları; insan gelişimi, fizyolojik psikoloji, endüstri psikolojisi, deneysel psikoloji, spor psikolojisi, klinik psikoloji, nöropsikoloji, bilişsel nörobilim, sosyal psikoloji, eğitim psikolojisi, bilişsel ve davranışsal psikolojidir. Sonuç olarak, psikoloji programı pek çok alana hizmet etmektedir. Psikoloji programımızın amacı, tüm alt alanlarda uzmanlaşma için gereken alt yapı eğitiminin tamamlanmasıdır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.