Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 103 Protohistorya ve Önasya Arkeolojisine Giriş I Zorunlu 2 2 3
AR 105 Mezopotamya Arkeolojisine Giriş I Zorunlu 2 2 3
AR 107 Klasik Arkeolojiye Giriş Zorunlu 2 2 3
AR 109 Neolotik ve Kalkolitik Çağda Anadolu Arkeolojisi I Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 113 Eski Anadolu Dillerine Giriş I Zorunlu 2 2 3
AR 119 Anadolu ve Komşu Bölgelerde Poleolitik 1 Zorunlu Türkçe 2 2 3
UAI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 2 2
UIN 101 İngilizce I Zorunlu 2 2 2
UTD 101 Türk Dili I Zorunlu 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 111 Eski Anadolu Madenleri ve Madencilik I Türkçe 2 2 3
AR 115 Ege Arkeolojisi I 2 2 3
AR 117 Önasya Mitolojisi 2 2 32. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 106 Mezopotamya Arkeolojisine Giriş 2 Zorunlu 2 2 3
AR 110 Neolitik ve Kalkolitik Çağda Anadolu Arkeolojisi 2 Zorunlu 2 2 3
AR 114 Eski Anadolu Dillerine Giriş 2 Zorunlu 2 2 3
AR 122 Paleolitikte Ateş ve Yerleşme Biçimleri Zorunlu 2 2 3
AR 126 Klasik Arkeolojiye Giriş 2 Zorunlu 2 2 3
AR 130 Antik Çağ Mitolojisi Zorunlu 2 2 3
AR 132 Anadolu ve Komşu Bölgelerde Paleolitik 2 Zorunlu 2 2 3
UAI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 2 2
UIN 102 İngilizce II Zorunlu 2 2 2
UTD 102 Türk Dili II Zorunlu 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 112 Eski Anadolu Madenleri ve Madencilik 2 2 2 3
AR 116 Ege Arkeolojisi 2 2 2 3
AR 118 Antik Dönemde Kent Planlaması 2 2 33. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 201 Seramik Sanatının Gelişimi 1 Zorunlu 2 2 3
AR 205 Eski Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi 1 Zorunlu 2 2 3
AR 209 Sümer-akad Arkeolojisi ve Tasvir Sanatı 1 Zorunlu 2 2 3
AR 219 Prehistorik Arkeolojide Kazı ve Araştırma Yön. 1 Zorunlu 2 2 3
AR 221 Hititçe Çeşitli Metinler 1 Zorunlu 2 2 3
AR 223 Antik Çağ Heykelcilik Sanatı Zorunlu 2 2 3
AR 227 Seramik Değerlendirme ve Çizim Teknikleri Zorunlu 2 2 3
AR 235 Antik Yunan Seramiği 1 Zorunlu Türkçe 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

3. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 231 Sanat Tarihine Giriş 2 2 3
AR 237 Antik Yunan ve Roma Terminolojisi 1 2 2 3
AR 239 Genel Prehistorya 1 Türkçe 2 2 34. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 202 Seramik Sanatının Gelişimi 2 Zorunlu 2 2 3
AR 206 Eski Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi 2 Zorunlu 2 2 3
AR 210 Sumer-akad Arkeolojisi ve Tasvir Sanatı 2 Zorunlu 2 2 3
AR 222 Hititçe Çeşitli Metinler 2 Zorunlu 2 2 3
AR 224 Antik Çağ Heykelcilik Sanatı 2 Zorunlu 2 2 3
AR 234 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Seminer) Zorunlu 2 2 3
AR 238 Antik Yunan Seramiği 2 Zorunlu 2 0 3
AR 240 Prehistorik Arkeolojide Kazı ve Arş. Yön. 2 Zorunlu 2 0 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

4. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 228 Anadolu-kıbrıs İlişkileri 2 2 3
AR 230 Antik Yunan ve Roma Terminolojisi 2 2 3
AR 232 Antik Dünyada Kadın 2 2 3
AR 242 Genel Prehistorya 2 2 0 35. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 301 Kilikya Arkeolojisi 1 Zorunlu 2 2 3
AR 309 Eski Anadolu Dilleri (Tarihi Metinler) 1 Zorunlu 2 2 3
AR 313 Sumer-akad Gliptiği 1 Zorunlu 2 2 3
AR 319 Prehistorik Sanatı 1 Zorunlu 2 2 3
AR 321 Orta Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi Zorunlu 2 2 3
AR 323 Klasik Arkeolojide Mimarlık 1 Zorunlu 2 2 3
AR 329 Roma Portre Sanatı Zorunlu 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

5. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 303 Babil-asur Arkeolojisi 1 2 2 3
AR 307 Müzeciliğin Temel İlkeleri 2 2 3
AR 315 Arkeolojide Belgeleme Teknikleri (Mimari Çizim) 1+2 2 3
AR 331 Yakındoğu Neolitiği 2 2 3
AR 333 Prehistorik Teknolojileri 1 2 2 3
AR 335 Anadoluda Prehistorik Ölü Gömme Teknikleri 2 2 36. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 302 Kilikya Arkeolojisi 2 Zorunlu 2 2 3
AR 306 Hitit Sanatı 2 Zorunlu 2 2 3
AR 308 Klasik Arkeolojide Mimarlık Zorunlu 2 2 3
AR 310 Eski Anadolu Dilleri (Tarihi Metinler) 2 Zorunlu 2 2 3
AR 314 Sumer- Akad Gliptiği 2 Zorunlu 2 2 3
AR 320 Prehistorik Sanatı 2 Zorunlu 2 2 3
AR 328 Roma Portre Sanatı 2 Zorunlu 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

6. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 304 Babil- Asur Arkeolojisi 2 2 2 3
AR 316 Müzecilikte Teşhir ve Koruma Yöntemleri 2 2 3
AR 332 Prehistorik Teknolojiler 2 2 2 3
AR 334 Arkeolojide Terminolojik ve Fikirsel Tartışmalar 2 2 37. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 403 Eski Anadolu Dilleri 1 Zorunlu 2 2 3
AR 411 Suriye-filistin Arkeolojisi 1 Zorunlu 2 2 3
AR 413 Anadolu Gliptiği 1 Zorunlu 2 2 3
AR 425 Numismatik 1 Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 441 Yüzey Araştırması ve Kazı Stajı Değerlendirme Zorunlu 2+2 3 3
AR 443 Bitirme Tezi 1 Zorunlu 2+2 3 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

7. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 401 Geç/yeni Asur-yeni Babil Arkeolojisi 1 2 2 3
AR 417 Mısır Arkeolojisi ve Sanatı 1 2 2 3
AR 427 Anadolu Arkeolojisi 1 2 2 3
AR 429 Roma Seramiği Türkçe 2 2 3
AR 439 Arkeolojide Kıtalar Etnoğrafyası 1 2 2 38. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 404 Eski Anadolu Dilleri 2 Zorunlu 2 2 3
AR 408 Genç Hitit Arkeolojisi Zorunlu 2 2 3
AR 412 Suriye-filistin Arkeolojisi 2 Zorunlu 2 2 3
AR 414 Anadolu Gliptiği 2 Zorunlu 2 2 3
AR 420 Bitirme Tezi 2 Zorunlu 4 4 3
AR 438 Roma Mimarisi Zorunlu 2 2 3
AR 442 Numismatik 2 Zorunlu 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

8. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 406 Urartu Arkeolojisi 2 2 3
AR 428 Mısır Arkeolojisi ve Sanatı 2 2 2 3
AR 434 Anadolu Arkeolojisi 2 2 2 3
AR 436 Geç/yeni Asur-yeni Babil Arkeolojisi 2 2 2 3
AR 440 Arkeolojide Kıtalar Etnoğrafyası 2 2 2 3


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler