Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Arkeoloji lisans diploması derecesi verilir ve bu kişiler arkeolog ünvanı alır

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Arkeoloji lisans derecesini kazanırlar.