Staj Süresi ve Yeri

Öğrencilerimiz eğitim öğretim sürelerinin 6. yarıyılından sonra T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden onaylı bilimsel arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında ekip üyesi olarak ve çeşitli sorumluluklar alarak toplam 30 gün staj çalışmalarını yaparlar.

İş Temelli Öğrenme

YÖK tarafından da tanınan bu eğitim modeli üzerinde çalışmalar devam etmektedir.