Mezunların İstihdam Olanakları:

Üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, müzelerde, koruma kurullarında, belediyelerin KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Büroları) bölümlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarında istihdam sağlanmaktadır.