Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 113 Eski Anadolu Dillerine Giriş I Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 127 Anadolu ve Komşu Bölgeler Paleolitiği I Zorunlu Türkçe 2 2 2
AR 129 Genel Prehistorya I Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 131 Mezopotamya Arkeolojisine Giriş Zorunlu Türkçe 2 2 2
AR 133 Klasik Arkeolojiye Giriş I Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 143 Protohistorya ve Önasya Arkeolojisine Giriş Zorunlu Türkçe 2 2 3
UAI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 2 2
UIN 101 İngilizce I Zorunlu Türkçe 2 2 2
UTD 101 Türk Dili I Zorunlu Türkçe 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 8
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 145 Önasya Mitolojisi Türkçe 2 2 8
AR 147 Antik Yunan ve Roma Terminolojisi I Türkçe 2 2 82. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 138 Anadolu Madenciliği Zorunlu Türkçe 2+1 2 3
AR 140 Klasik Arkeolojiye Giriş II Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 152 Eski Anadolu Dillerine Giriş II Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 154 Genel Prehistorya II Zorunlu Türkçe 2 2 2
AR 156 Anadolu ve Komşu Bölgeler Paleolitiği II Zorunlu Türkçe 2 2 3
UAI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Türkçe 2 2 2
UIN 102 İngilizce II Zorunlu Türkçe 2 2 2
UTD 102 Türk Dili II Zorunlu Türkçe 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 5
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 5
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 142 Mezopotamyada Ölü Gömme Adetleri Türkçe 2 2 5
AR 144 Önasyada Fildişi Sanatı Türkçe 2 2 5
AR 150 Antik Yunan ve Roma Terminolojisi II Türkçe 2 2 53. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 245 Erken Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi I Zorunlu Türkçe 2 2 5
AR 247 Sümer-Akad Arkeolojisi Zorunlu Türkçe 2 2 5
AR 249 Hititçe Çeşitli Metinler I Zorunlu Türkçe 2 2 5
AR 251 Antik Çağ Heykel Sanatı I Zorunlu Türkçe 2 2 5
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 5
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 5
AKTS kredisi toplamı : 30

3. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 253 Neolitik -Kalkolitik Çağda Anadolu I Türkçe 2 2 5
AR 255 Paleolitikte Ateş ve Yerleşim Biçimleri Türkçe 2 2 5
AR 257 Seramik Çizimi I Türkçe 2 2 5
AR 259 Seramik Sanatının Gelişimi I Türkçe 2 2 5
AR 261 Sümer-Akad Gliptiği I Türkçe 2 2 54. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 244 Hititçe Çeşitli Metinler II Zorunlu Türkçe 2 2 5
AR 248 Prehistoryada Ölü Gömme Gelenekleri Zorunlu Türkçe 2 2 4
AR 252 Erken Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi II Zorunlu Türkçe 2 2 4
AR 254 Orta Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi Zorunlu Türkçe 2 2 5
AR 256 Antik Çağ Heykel Sanatı II Zorunlu Türkçe 2 2 4
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 4
AKTS kredisi toplamı : 30

4. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 258 Neolitik -Kalkolitik Çağda Anadolu II Türkçe 2 2 4
AR 260 Anadoluda Ölü Gömme Adetleri Türkçe 2 2 4
AR 262 Seramik Sanatının Gelişimi II Türkçe 2 2 4
AR 264 Sümer-Akad Gliptiği II Türkçe 2 2 4
AR 266 Seramik Çizimi II Türkçe 2 2 45. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 301 Kilikya Arkeolojisi 1 Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 309 Eski Anadolu Dilleri (Tarihi Metinler) 1 Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 313 Sumer-akad Gliptiği 1 Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 319 Prehistorik Sanatı 1 Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 321 Orta Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 323 Klasik Arkeolojide Mimarlık 1 Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 329 Roma Portre Sanatı Zorunlu Türkçe 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

5. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 303 Babil-asur Arkeolojisi 1 Türkçe 2 2 3
AR 331 Yakındoğu Neolitiği Türkçe 2 2 3
AR 333 Prehistorik Teknolojileri 1 Türkçe 2 2 3
AR 337 Arap Yarımadasının Prehistoryası Türkçe 2 2 36. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 302 Kilikya Arkeolojisi 2 Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 306 Hitit Sanatı 2 Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 308 Klasik Arkeolojide Mimarlık Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 310 Eski Anadolu Dilleri (Tarihi Metinler) 2 Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 314 Sumer- Akad Gliptiği 2 Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 320 Prehistorik Sanatı 2 Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 328 Roma Portre Sanatı 2 Zorunlu Türkçe 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

6. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 304 Babil- Asur Arkeolojisi 2 Türkçe 2 2 3
AR 332 Prehistorik Teknolojiler 2 Türkçe 2 2 3
AR 334 Arkeolojide Terminolojik ve Fikirsel Tartışmalar Türkçe 2 2 3
AR 336 Sanat Tarihine Giriş Türkçe 2 2 37. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 403 Eski Anadolu Dilleri 1 Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 407 Roma Mimarisi I Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 411 Suriye-filistin Arkeolojisi 1 Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 413 Anadolu Gliptiği 1 Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 441 Yüzey Araştırması ve Kazı Stajı Değerlendirme Zorunlu Türkçe 2+2 3 3
AR 443 Bitirme Tezi 1 Zorunlu Türkçe 2+2 3 3
AR 445 İran Elam Arkeolojisi I Zorunlu Türkçe 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

7. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 401 Geç/yeni Asur-yeni Babil Arkeolojisi 1 Türkçe 2 2 3
AR 417 Mısır Arkeolojisi ve Sanatı 1 Türkçe 2 2 3
AR 427 Anadolu Arkeolojisi 1 Türkçe 2 2 3
AR 439 Arkeolojide Kıtalar Etnoğrafyası 1 Türkçe 2 2 3
AR 447 Su Altı Arkeolojisi Türkçe 2 2 38. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 404 Eski Anadolu Dilleri 2 Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 412 Suriye-filistin Arkeolojisi 2 Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 414 Anadolu Gliptiği 2 Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 420 Bitirme Tezi 2 Zorunlu Türkçe 4 4 3
AR 432 Roma Mimarisi II Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 444 İran Elam Arkeolojisi II Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 446 Geç Hitit Arkeolojisi Zorunlu Türkçe 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

8. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 406 Urartu Arkeolojisi Türkçe 2 2 3
AR 428 Mısır Arkeolojisi ve Sanatı 2 Türkçe 2 2 3
AR 436 Geç/yeni Asur-yeni Babil Arkeolojisi 2 Türkçe 2 2 3
AR 440 Arkeolojide Kıtalar Etnoğrafyası 2 Türkçe 2 2 3


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler