Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 113 Eski Anadolu Dillerine Giriş I Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 149 Anadolu ve Komşu Bölgeler Paleolitiği I Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 151 Genel Prehistorya I Zorunlu Türkçe 2 2 4
AR 153 Protohistorya ve Önasya Arkeolojisine Giriş Zorunlu Türkçe 2 2 4
AR 155 Mezopotamya Arkeolojisine Giriş Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 157 Klasik Arkeolojiye Giriş I Zorunlu Türkçe 2 2 4
UAI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 2 2
UIN 101 İngilizce I Zorunlu Türkçe 2 2 2
UTD 101 Türk Dili I Zorunlu Türkçe 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 159 Önasya Mitolojisi Türkçe 2 2 3
AR 161 Antik Yunan ve Roma Terminolojisi I Türkçe 2 2 32. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 152 Eski Anadolu Dillerine Giriş II Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 158 Anadolu ve Komşu Bölgeler Paleolitiği II Zorunlu Türkçe 2 2 4
AR 160 Genel Prehistorya II Zorunlu Türkçe 2 2 4
AR 162 Anadolu Madenciliği Zorunlu Türkçe 2 2 5
AR 164 Klasik Arkeolojiye Giriş II Zorunlu Türkçe 2 2 5
UAI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Türkçe 2 2 2
UIN 102 İngilizce II Zorunlu Türkçe 2 2 2
UTD 102 Türk Dili II Zorunlu Türkçe 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 166 Mezopotamya'da Ölü Gömme Adetleri Türkçe 2 2 3
AR 168 Antik Yunan ve Roma Terminolojisi II Türkçe 2 2 33. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 245 Erken Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi I Zorunlu Türkçe 2 2 5
AR 247 Sümer-Akad Arkeolojisi Zorunlu Türkçe 2 2 5
AR 249 Hititçe Çeşitli Metinler I Zorunlu Türkçe 2 2 5
AR 251 Antik Çağ Heykel Sanatı I Zorunlu Türkçe 2 2 5
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 5
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 5
AKTS kredisi toplamı : 30

3. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 253 Neolitik -Kalkolitik Çağda Anadolu I Türkçe 2 2 5
AR 255 Paleolitikte Ateş ve Yerleşim Biçimleri Türkçe 2 2 5
AR 257 Seramik Çizimi I Türkçe 2 2 5
AR 259 Seramik Sanatının Gelişimi I Türkçe 2 2 5
AR 261 Sümer-Akad Gliptiği I Türkçe 2 2 54. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 244 Hititçe Çeşitli Metinler II Zorunlu Türkçe 2 2 5
AR 248 Prehistoryada Ölü Gömme Gelenekleri Zorunlu Türkçe 2 2 4
AR 252 Erken Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi II Zorunlu Türkçe 2 2 4
AR 254 Orta Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi Zorunlu Türkçe 2 2 5
AR 256 Antik Çağ Heykel Sanatı II Zorunlu Türkçe 2 2 4
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 4
AKTS kredisi toplamı : 30

4. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 258 Neolitik -Kalkolitik Çağda Anadolu II Türkçe 2 2 4
AR 260 Anadoluda Ölü Gömme Adetleri Türkçe 2 2 4
AR 262 Seramik Sanatının Gelişimi II Türkçe 2 2 4
AR 264 Sümer-Akad Gliptiği II Türkçe 2 2 4
AR 266 Seramik Çizimi II Türkçe 2 2 45. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 339 Yakındoğu Neolitiği Zorunlu Türkçe 2 2 5
AR 341 Babil-Asur Arkeolojisi Zorunlu Türkçe 2 2 5
AR 343 Hititlerde Yerleşim Modelleri Zorunlu Türkçe 2 2 4
AR 345 Klasik Arkeolojide Mimarlık I Zorunlu Türkçe 2 2 5
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 4
AKTS kredisi toplamı : 31 *

5. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 347 Eski Anadolu Dilleri (Tarihi Metinler) I Türkçe 2 2 4
AR 349 Müzecilik Türkçe 2 2 4
AR 351 Etnoarkeoloji I Türkçe 2 2 4
AR 353 Prehistorik Teknolojiler I Türkçe 2 2 4
AR 355 Kilikya Arkeolojisi I Türkçe 2 2 4
AR 357 Anadolu Gliptiği I Türkçe 2 2 4
AR 359 Deneysel Arkeoloji Türkçe 2 2 4
AR 361 Antik Dünya'da Kadın Türkçe 2 2 46. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 338 Hitit Sanatı Zorunlu Türkçe 2 2 5
AR 340 İran-Elam Arkeolojisi Zorunlu Türkçe 2 2 5
AR 342 Klasik Arkeolojide Mimarlık II Zorunlu Türkçe 2 2 6
AR 344 Antik Yunan ve Roma Mitolojisi Zorunlu Türkçe 2 2 5
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

6. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 346 Eski Anadolu Dilleri (Tarihi Metinler) II Türkçe 2 2 3
AR 348 Etnoarkeoloji II Türkçe 2 2 3
AR 350 Prehistorik Teknolojiler II Türkçe 2 2 3
AR 352 Anadolu Gliptiği II Türkçe 2 2 3
AR 354 Sanat Tarihi Türkçe 2 2 3
AR 356 Kilikya Arkeolojisi II Türkçe 2 2 37. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 433 Prehistorik Sanat Zorunlu Türkçe 2 2 4
AR 449 Prehistorik Arkeolojide Kazı ve Araştırma Yöntemleri I Zorunlu Türkçe 2 2 4
AR 451 Staj Değerlendirme Zorunlu Türkçe 2 2 5
AR 453 Roma Mimarisi I Zorunlu Türkçe 2 2 4
AR 455 Roma Heykel ve Portre Sanatı I Zorunlu Türkçe 2 2 4
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

7. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 457 Eski Anadolu Dilleri I Türkçe 2 2 3
AR 459 Suriye-Filistin Arkeolojisi I Türkçe 2 2 3
AR 461 Geç Hitit Sanatı Türkçe 2 2 3
AR 463 Sualtı Arkeolojisi Türkçe 2 2 3
AR 465 Antik Dönemde Kent Planlaması Türkçe 2 2 38. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 448 Prehistorik Arkeolojide Kazı ve Araştırma Yöntemleri II Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 450 Bitirme Tezi Zorunlu Türkçe 2 2 4
AR 452 Roma Mimarisi II Zorunlu Türkçe 2 2 4
AR 454 Nümismatik Zorunlu Türkçe 2 2 3
AR 456 Roma Heykel ve Portre Sanatı II Zorunlu Türkçe 2 2 4
AR 458 Önasya'da Demir Çağı Zorunlu Türkçe 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

8. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AR 460 Eski Anadolu Dilleri II Türkçe 2 2 3
AR 462 Kilikya Prehistoryası Türkçe 2 2 3
AR 464 Suriye-Filistin Arkeolojisi II Türkçe 2 2 3
AR 466 Doğu Avrupa’nın Prehistorik Çoban ve Tarım Toplulukları Türkçe 2 2 3
AR 468 Urartu ve Frig Arkeolojisi Türkçe 2 2 3


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler