Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Piyano Eğitim Programını yerine getirme yetisine sahip olur.

- Piyano Eğitim Programında yeralan eserleri teknik ve müzikal anlamda icra eder.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik teorik çalışmalar yapar.

- Konser ve sınavlardaki seçili eserlerin ezber çalınması zorunluluğu sebebiyle müzikal hafızası gelişim gösterir.

- Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik pratik çalışmalar yapar.

- Eğitim Programındaki seçili eserleri teknik ve müzikal anlamda icra edebilir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.

Ögrenme Yetkinligi

- Piyano eğitimini öğrenme ve geliştirmeye ilişkin olumlu tutum kazanır.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve icra eder.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Üzerine düşen sorumluluğun bilincinde ulusal ve uluslar arası bir sanatçı olma duyarlılığını kazanır.

- Sanat ahlakına ve mesleki disipline sahip olma alışkanlığı ve bilincini kazanır.

- Meslektaşlarıyla biraraya gelip icra aşamasında müzikal birliktelik yetisi kazanır.

- Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Sahne üzerinde müzikal teknik ve yöntemlerle çalacağı eserleri solo ya da herhangi bir enstürümana ve gruba piyano ile eşlik edebilir.

- Eserleri teknik ve müzikal olarak deşifre edebilme yetisi kazanır.