Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır.Öğrenci yıl sonunda yapılan derslerin sınavlarından geçer not almak zorundadır.Yıl sonunda yapılan piyano sınavı halka açık olup geçer not 70 puandır.