Mezuniyet Koşulları:

Programın öğretim planındaki bütün derslerden başarılı olmak ve iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO'ya sahip olmak gerekir.