Program Hakkında Bilgi

Ekonometri bölümü, kamu ve özel sektör kuruluşlarında iktisadi araştırmalara uygun nitelikte ekonometristlerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ekonometri, teorik ve uygulamalı iktisat, yöneylem araştırması, istatistik, matematik ve uygulamalı bilgisayar derslerinin ağırlıklı olduğu bir eğitim programı uygulanmaktadır.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

Programın Süresi

Programın Özellikleri ve Tanımı

Egitim Şekli