Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları

Ekonometri öğrencileri istatistik alanında çift anadal yapabilirler.

Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.