Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İşletme (İngilizce) lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere İşletme alanında lisans derecesi verilir.