Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19
Girişimcilik
(ISLS401)
4 4 4 2 1 3 4 - 5 4 3 4 3 4 3 4 5 5 5
İnsan Kaynakları Yönetimi
(ISLZ311)
5 1 2 2 3 4 5 2 2 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5
Kalite Yönetimi
(ISLS421)
4 3 1 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 2 3 2 2
Kamu Maliyesi
(PFZ207)
4 3 5 3 3 4 4 3 - 4 5 5 4 4 4 4 - 3 4
Maliyet Muhasebesi I
(ISLZ303)
5 5 5 5 3 4 4 4 2 4 4 3 4 5 5 5 5 4 3
Satış Yönetimi
(ISLS403)
4 - - - - 4 3 - 2 5 4 4 3 2 4 5 5 4 5
Sermaye Piyasası Analizi
(ISLS415)
1 4 4 4 4 4 5 5 1 5 5 3 5 5 4 5 5 4 -
Stratejik Yönetim
(ISLS413)
4 5 2 - - 5 5 - - 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5
Türk Vergi Sistemi
(PFS410)
2 - 3 - 4 - 2 - - - 3 4 3 3 3 3 3 4 4
Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(ISLS417)
5 4 4 4 5 4 3 3 2 - 2 3 3 4 4 5 4 5 5
İlişkili ders sayısı / 10 10 8 9 7 8 9 10 6 7 8 10 10 10 10 10 10 9 10 9
İlişki ağırlığı 38293023263639201635374038383943404138
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir