Program Hakkında Bilgi

İşletme bölümü, ülke içinde ve dışında faaliyet gösteren kamu ya da özel sektör kuruluşlarının orta ve üst kademe yönetiminde çalışabilecek nitelikli yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, öğrenciye işletmelerdeki sorunların tanımı ve çözüm yollarının bulunması konusunda araştırmacı ve çözümsel yaklaşımlar kazandıracak, girişimcilik niteliklerini, iş kurma ve yönetme becerilerini geliştirecek program uygulanmaktadır.
Program ISCED Kodu

340
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

8 Yarıyıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

İşletme yönetiminin temel konularını, ilgili kuramsal modelleri, sayısal ve istatistik yöntemlerini kullanarak analiz etmeyi, yorumlamayı, çözüm önerileri geliştirmeyi ve uygulamayı; birey ve ekip çalışmalarında yüksek performans göstermeyi; etkin iletişim kurmayı; iş ahlakı ve sosyal sorumluluk bilinci taşımayı sağlayan bilgi, beceri ve bilinci kazandırmaktır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.