Mezunların İstihdam Olanakları:

İşletme Bölümü mezunları, kamu ve özel sektör kuruluşlarından çokuluslu işletmelere, büyük sanayi kuruluşlarından hizmet sektöründe (turizm, finans, sağlık, yiyecek vb) yer alan çeşitli işletmelere kadar uzanan bir yelpazede
• Pazarlama - satış
• Para ve sermaye piyasaları
• Bankacılık-Sigortacılık
• Finansman
• Uluslararası ticaret (ithalat-ihracat)
• Satınalma
• Muhasebe - Mali müşavirlik
• Halkla ilişkiler
• Üretim planlama
• Yönetim danışmanlığı
• İnsan kaynakları yönetimi
• Gümrük
alanlarında yönetim kademelerinde çalışabilirler.
Ayrıca işletme öğretimi; kendi işinizi kuracak, yaratıcı, risk üstlenmeye hazır girişimciler de yetiştirmektedir. Buna ek olarak araştırmacı ruha sahip mezunlarımız için lisansüstü çalışmaları tamamlamak suretiyle üniversitelerin akademik kadrolarında da yer almak mümkündür.