Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HZL 001 Hazırlık Sınıf Zorunlu 0+30 15 30
AKTS kredisi toplamı : 301. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 2 2
IHS 109 Arap Dili ve Belagatı Zorunlu 2 2 3
IL 109 Arapça I Zorunlu 8+4 10 10
ILH 101 Kur'an Okuma ve Tecvid I Zorunlu 2 2 3
ILH 103 İslam İnanç Esasları Zorunlu 2 2 3
ILH 105 Siyer Zorunlu 2 2 3
ILH 111 Dini Musiki Zorunlu 2 2 3
ILH 113 Hadis Tarihi Zorunlu 2 2 3
ILH 115 Tefsir Tarihi Zorunlu 2 2 3
ILH 117 Osmanlı Türkçesi Zorunlu 2 2 3
IN 101 İngilizce I Zorunlu 2 2 2
TD 101 Türk Dili Zorunlu 2 2 2
UAI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 2 2
UIN 101 İngilizce I Zorunlu 2 2 2
UTD 101 Türk Dili I Zorunlu 2 2 2
AKTS kredisi toplamı : 46 *

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IHS 101 İslam Tarihi Usulü 2 2 3
ILS 103 Psikolojiye Giriş 2 2 2
ILS 127 Tefsirin Kaynakları ve Temel Kavramları 2 2 2
ILS 131 Tasavvufa Giriş 2 2 22. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IHS 118 Arap Dili ve Belegatı II Zorunlu 2 2 3
ILH 102 Kur'an Okuma ve Tecvid II Zorunlu 2 2 3
ILH 106 İslam Tarihi I Zorunlu 4 4 4
ILH 110 Türk İslam Edebiyatı I Zorunlu 2 2 3
ILH 112 Mantık Zorunlu 2 2 3
ILH 114 Hadis Usulü Zorunlu 2 2 3
ILH 116 Tefsir Usulü Zorunlu 2 2 3
ILH 118 İslam İbadet Esasları Zorunlu 2 2 2
UAI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 2 2
UIN 102 İngilizce II Zorunlu 2 2 2
UTD 102 Türk Dili II Zorunlu 2 2 2
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ILS 102 Sosyolojiye Giriş 2 2 2
ILS 110 Temel Hadis Kaynakları 2 2 23. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IHS 219 Arap Dili ve Belegatı III Zorunlu 2 2 3
IL 213 Türk-islam Edebiyatı Zorunlu 2 2 2
IL 223 Arapça 3 Zorunlu 3+2 4 5
ILH 201 Kur'an Okuma ve Tecvid III Zorunlu 2 2 3
ILH 209 Din Psikolojisi Zorunlu 4 4 4
ILH 213 Felsefe Tarihi I Zorunlu 2 2 2
ILH 219 Tefsir I Zorunlu 2 2 3
ILH 221 Hadis I Zorunlu 2 2 3
ILH 223 İslam Tarihi II Zorunlu 2 2 2
ILH 225 Türk İslam Edebiyatı II Zorunlu 2 2 2
ILH 227 İslam Hukuk Usulü I Zorunlu 2 2 2
ILH 229 Kelam Tarihi Zorunlu 2 2 3
IN* 201 Yabancı Dil (İngilizce ) Zorunlu 4 4 4
AKTS kredisi toplamı : 38 *

3. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IHS 203 Kültür ve Din 2 2 3
IHS 205 Değerler ve Dini Hayat 2 2 3
IHS 213 İslam Tarih Usulü 2 2 3
IHS 215 Felsefeye Giriş 2 2 3
IHS 217 Sünneti Anlamada Yöntem 2 2 3
IHS 223 Osmanlıca Metinler I 2 2 3
IHS 225 Türk Müziği Solfeji 2 2 3
IHS 227 Farsça I 2 2 3
IHS 229 Teorik Düşünce ve Din 2 2 3
IHS 231 İslam Hukuk Tarihi 2 2 34. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IHS 222 Arap Dili ve Belegatı IV Zorunlu 2 2 3
IL 206 Tefsir Üsülü Zorunlu 2 2 3
IL 210 Kelam Tarihi Zorunlu 2 2 2
IL 212 İslam Felsefesi Tarihi Zorunlu 2 2 2
IL 216 Din Sosyolojisi Zorunlu 2 2 2
IL 218 Türk-islam Sanatları Tarih Zorunlu 2 2 2
IL 224 Arapça 4 Zorunlu 3+2 4 5
IL 226 Kuran Okuma ve Tecvid 4 Zorunlu 2 2 3
IL 228 Hadis 1 Zorunlu 3 3 4
ILH 202 Kur'an Okuma ve Tecvid IV Zorunlu 2 2 3
ILH 210 Din Sosyolojisi Zorunlu 4 4 4
ILH 212 Felsefe Tarihi II Zorunlu 2 2 2
ILH 216 İslam Hukuk Usulu II Zorunlu 2 2 2
ILH 218 Kelam Metodolojisi Zorunlu 2 2 3
ILH 220 Dinler Tarihi I Zorunlu 2 2 2
ILH 222 İslam Medeniyeti Tarihi Zorunlu 2 2 2
ILH 232 Tefsir II Zorunlu 2 2 3
ILH 234 Hadis II Zorunlu 2 2 3
IN 202 Yabancı Dil (İngilizce) Zorunlu 4 4 4
AKTS kredisi toplamı : 54 *

4. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IHS 204 Ana Konularıyla Kuran 2 2 3
IHS 208 Hadislerle İslam 2 2 3
IHS 214 Geleneksel Türk El Sanatları 2 2 3
IHS 218 Osmanlıca Metinler II 2 2 3
IHS 220 Farsça II 2 2 3
IHS 226 Klasik Mantık Metinleri 2 2 3
ILS 204 Felsefeye Giriş 2 2 2
ILS 210 İslam Medeniyeti Tarihi 2 2 25. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IHS 317 Hadis III Zorunlu 2 2 3
IHS 319 Arap Dili ve Belegatı V Zorunlu 2 2 3
IL 307 İslam Hukuku Usulü I Zorunlu 2 2 2
IL 311 Yaniçağ Felsefesi Zorunlu 2 2 2
IL 313 Dinler Tarihi I Zorunlu 2 2 2
IL 317 Tefsir 1 Zorunlu 3 3 4
IL 321 İslam Mezhepleri Tarihi 1 Zorunlu 3 3 4
IL 325 Türk Din Musikisi Zorunlu 2 2 2
IL 327 Kuran Okuma ve Tecvid 5 Zorunlu 2 2 3
IL 329 Kelam Metodolojisi Zorunlu 2 2 3
ILH 301 Kur'an Okuma ve Tecvid V Zorunlu 2 2 2
ILH 303 Sistematik Kelam I Zorunlu 2 2 3
ILH 305 İslam Hukuku I Zorunlu 2 2 2
ILH 307 İslam Mezhepleri Tarihi I Zorunlu 2 2 3
ILH 309 İslam Felsefesi Zorunlu 2 2 4
ILH 311 Dinler Tarihi II Zorunlu 2 2 3
ILH 313 Türk İslam Sanatları Tarihi Zorunlu 2 2 2
ILH 315 Tefsir III Zorunlu 2 2 2
AKTS kredisi toplamı : 49 *

5. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IHS 301 Kelam Okulları 2 2 3
IHS 305 Fıkıh Okulları 2 2 3
IHS 307 Hadis Araştırma Yöntemleri 2 2 3
IHS 327 Ortaçağ Felsefesi ve Din 2 2 3
ILS 305 İslam Kurumları Tarihi 2 2 2
ILS 317 Türk Din Musikisi I 2 2 2
ILS 323 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 2 2 2
ILS 325 Kelam Okulları 2 2 2
ILS 327 Hadis Metinleri 1 2 2 2
ILS 329 Günümüz Tasavvuf Problemleri 2 2 2
ILS 333 Tefsir Metinleri 2 2 2
ILS 335 İslam Felsefesinde Varlık ve Bilgi 2 2 2
ILS 337 Ortaçağ Felsefesi ve Din 2 2 2
ILS 341 Geleneksel Türk El Sanatları 1 1+2 2 2
ILS 343 Sünneti Anlamada Yöntem 2 2 2
ILS 345 İslam Mezhepleri Tarihi Metinleri 2 2 2
ILS 347 Hadis Araştırma Yöntemleri 2 2 2
ILS 349 Osmanlıca Kelam Metinleri 1 2 2 2
ILS 351 Tasavvuf Tarihi 2 2 26. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IHS 318 Hadis IV Zorunlu 2 2 3
IHS 320 Arap Dili ve Belegatı VI Zorunlu 2 2 3
IL 306 Sistematik Kelam 1 Zorunlu 2 2 3
IL 310 Dinler Tarihi 2 Zorunlu 2 2 2
IL 320 Tefsir 2 Zorunlu 3 3 3
IL 326 Hadis 2 Zorunlu 3 3 4
ILH 302 Kur'an Okuma ve Tecvid VI Zorunlu 2 2 2
ILH 304 Sistematik Kelam II Zorunlu 2 2 3
ILH 306 İslam Hukuku II Zorunlu 2 2 2
ILH 308 İslam Mezhepleri Tarihi II Zorunlu 2 2 3
ILH 314 Din Öğretiminde Yöntem ve Teknikler Zorunlu 2 2 3
ILH 318 Karşılaştırmalı Dinler Zorunlu 2 2 3
AKTS kredisi toplamı : 34 *

6. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IHS 308 Türk Kelamcıları 2 2 3
IHS 310 Türk Din Musikisi 2 2 3
IHS 312 Maturidilik 2 2 3
IHS 314 Tasavvuf Metinleri 2 2 3
IHS 322 Günümüz Fıkıh Problemleri 2 2 3
IHS 324 Günümüz Tefsir Problemleri 2 2 3
IHS 326 İslam Tarihi Metinleri 2 2 3
IL 304 İslam Hukuk Usulü 2 2 2
IL 318 Osmanlı Türkçesi 1 2 2 3
IL 322 Tasavvuf 1 2 2 2
IL 324 İslam Mezhepleri Tarihi Iı 3 3 4
IL 330 Kuran Okuma ve Tecvid 6 2 2 2
ILH 312 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim 2 2 2
ILH 316 Tefsir IV 2 2 3
ILS 304 İslamda Bilim Tarihi 2 2 2
ILS 306 Çevre ve Din 2 2 2
ILS 314 Osmanlı Türkçesi 2 2 2
ILS 318 Farsça 2 2 2 2
ILS 320 Türk Din Musikisi 2 2 2 2
ILS 322 Maturidilik 2 2 2
ILS 324 Tasavvuf Metinleri 2 2 2
ILS 326 Mukayeseli İslam ve Batı Felsefeleri 2 2 2
ILS 328 Günümüz Fıkıh Problemleri 2 2 2
ILS 340 Osmanlıca Kelam Metinleri 2 2 2 2
ILS 342 Geleneksel Türk El Sanatları 2 1+2 2 27. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IL 401 İslam Hukuku I Zorunlu 2 2 3
IL 403 Sistematik Kelam II Zorunlu 2 2 3
IL 409 Din Felsefesi I Zorunlu 2 2 3
IL 411 Seminer Çalışması I Zorunlu 0+2 1 3
IL 417 Din Eğitimi Zorunlu 3 3 4
IL 421 Tasavvuf 2 Zorunlu 2 2 3
IL 423 Kur An Okuma ve Tecvid 7 Zorunlu 2 2 3
ILH 401 Din Eğitimi Zorunlu 2 2 4
ILH 405 Din Felsefesi Zorunlu 4 4 6
ILH 407 İslam Hukuku III Zorunlu 2 2 3
ILH 409 Sistematik Kelam 2 Zorunlu 2 2 0
ILH 411 Dini Danışmanlık ve Manevi Bakım Zorunlu 4 2 4
ILH 413 Karşılaştırmalı Dinler Zorunlu 2 2 0
ILS 455 Karşılaştırmalı Dinler Zorunlu 2 2 2
AKTS kredisi toplamı : 41 *

7. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ILS 403 Mukayeseli İslam Hukuku 2 2 2
ILS 405 Türkiyede Dini Akımlar 2 2 2
ILS 411 Mukayeseli Halk İnançları 2 2 2
ILS 413 Günümüz Tasavvuh Akımları 2 2 2
ILS 417 Klasik Kelam Metinleri 2 2 2
ILS 421 Hadis Metinleri 3 2 2 2
ILS 427 Arapça 2 2 2
ILS 433 Genel Sanat Tarihi 2 2 2
ILS 437 Kurana Kelami Yaklaşımlar 2 2 2
ILS 443 Türk Tasavvuf Edebiyatına Giriş 2 2 2
ILS 445 Türk Müziğine Giriş 2 2 2
ILS 447 Din Felsefe Bilim İlişkisi 2 2 2
ILS 449 İslam İnsan Hakları ve Demokrasi 2 2 2
ILS 451 Türk Din Musukisi Nazariyatı 2 2 2
ILS 453 Güncel Sorunlar ve İslam İnançları 2 2 28. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IL 402 İslam Hukuku II Zorunlu 2 2 3
IL 404 Dini Hitabet Zorunlu 1+2 2 4
IL 406 Din Felsefesi II Zorunlu 2 2 3
IL 408 İslam Ahlak Felsefesi Zorunlu 2 2 3
IL 412 Seminer Çalışması II Zorunlu 0+2 1 3
IL 414 Pratik Dini Hizmetleri Zorunlu 1+2 2 3
IL 416 Kur An Okuma ve Tecvid 8 Zorunlu 2 2 3
ILH 402 Ahlak ve Değerler Eğitimi Zorunlu 2 2 0
ILH 406 Dini Hitabet ve Mesleki Uygulama Zorunlu 2+2 3 0
ILH 416 Alevilik ve Bektaşilik Zorunlu 2 2 0
AKTS kredisi toplamı : 22

8. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ILS 404 Günümüz Kelam Problemleri 2 2 2
ILS 408 Çağdaş İslam Akımları 2 2 2
ILS 420 Yaygın Din Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Tekn 2 2 2
ILS 422 Klasik Fıfıh Metinleri 2 2 2
ILS 426 İlahiyat Felsefe İlişkisi 2 2 2
ILS 430 Kuranın Hükümleri ve Modern Hukuk 2 2 2
ILS 434 Arapça 2 2 2
ILS 436 Türk Müziği Solfeji 2 2 2
ILS 438 Osmanlı Mimarlığı ve Sanatı 2 2 2
ILS 440 Felsefi Cereyanlar ve Kelam 2 2 2
ILS 442 Kur An In Ana Konuları 2 2 2
ILS 444 İslam Tarihi Metinleri 2 2 2


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler