Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IHS 109 Arap Dili ve Belagatı Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 101 Kur'an Okuma ve Tecvid I Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 105 Siyer Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 111 Dini Musiki Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 113 Hadis Tarihi Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 115 Tefsir Tarihi Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 117 Osmanlı Türkçesi Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 123 Hadis Tarihi Zorunlu 2 2 4
UAI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 2 2
UIN 101 İngilizce I Zorunlu Türkçe 2 2 2
UTD 101 Türk Dili I Zorunlu Türkçe 2 2 2
AKTS kredisi toplamı : 31 *

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IHS 117 Arap Dili ve Belegatı I Türkçe 2 2 3
IHS 121 Eğitim Bilimlerine Giriş (Formasyon) Türkçe 2 2 32. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ILH 122 Kur'an Okuma ve Tecvid II Zorunlu Türkçe 2 2 5
ILH 124 İslam Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 2 4
ILH 126 Türk İslam Edebiyatı I Zorunlu Türkçe 2 2 4
ILH 128 Hadis Usulü Zorunlu Türkçe 2 2 4
ILH 130 Tefsir Usulü Zorunlu Türkçe 2 2 4
UAI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Türkçe 2 2 2
UIN 102 İngilizce II Zorunlu Türkçe 2 2 2
UTD 102 Türk Dili II Zorunlu Türkçe 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IHS 118 Arap Dili ve Belegatı II Türkçe 2 2 3
IHS 120 Eğitim Psikolojisi (Formasyon) Türkçe 2 2 33. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IHS 219 Arap Dili ve Belegatı III Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 201 Kur'an Okuma ve Tecvid III Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 209 Din Psikolojisi Zorunlu Türkçe 4 4 4
ILH 213 Felsefe Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 2 2
ILH 219 Tefsir I Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 221 Hadis I Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 223 İslam Tarihi II Zorunlu Türkçe 2 2 2
ILH 225 Türk İslam Edebiyatı II Zorunlu Türkçe 2 2 2
ILH 227 İslam Hukuk Usulü I Zorunlu Türkçe 2 2 2
ILH 229 Kelam Tarihi Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 233 Din Psikolojisi Zorunlu 4 4 6
ILH 235 İslam Hukuk Usulü I Zorunlu 2 2 3
AKTS kredisi toplamı : 36 *

3. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IHS 239 Eğitim Sosyololisi (Formasyon) Türkçe 2 2 3
IHS 241 Eğitim Bilimine Giriş (Formasyon) Türkçe 2 2 34. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ILH 202 Kur'an Okuma ve Tecvid IV Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 210 Din Sosyolojisi Zorunlu Türkçe 4 4 4
ILH 212 Felsefe Tarihi II Zorunlu Türkçe 2 2 2
ILH 216 İslam Hukuk Usulu II Zorunlu Türkçe 2 2 2
ILH 218 Kelam Metodolojisi Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 220 Dinler Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 2 2
ILH 222 İslam Medeniyeti Tarihi Zorunlu Türkçe 2 2 2
ILH 232 Tefsir II Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 234 Hadis II Zorunlu Türkçe 2 2 3
AKTS kredisi toplamı : 24

4. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IHS 238 Öğretim İlke ve Yöntemleri (Formasyon) Türkçe 2 2 35. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IHS 319 Arap Dili ve Belegatı V Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 301 Kur'an Okuma ve Tecvid V Zorunlu Türkçe 2 2 2
ILH 303 Sistematik Kelam I Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 305 İslam Hukuku I Zorunlu Türkçe 2 2 2
ILH 307 İslam Mezhepleri Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 309 İslam Felsefesi Zorunlu Türkçe 2 2 4
ILH 311 Dinler Tarihi II Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 313 Türk İslam Sanatları Tarihi Zorunlu Türkçe 2 2 2
ILH 315 Tefsir III Zorunlu Türkçe 2 2 2
ILH 317 Ölçme ve Değerlendirme (Formasyon) Zorunlu Türkçe 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

5. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IHS 329 İslam Eğitim Tarihi Türkçe 2 2 3
IHS 331 Hadis Metinleri I 2 2 3
IHS 333 İslam Felsefesinde Varlık ve Bilgi 2 2 3
IHS 335 Tefsir Metinleri Türkçe 2 2 3
IHS 337 Kimlik ve Din Türkçe 2 2 3
IHS 339 Osmanlı Tarihi Türkçe 2 2 3
IHS 341 İslam Kurumları Tarihi Türkçe 2 2 3
IHS 345 Ölçme ve Değerlendirme (Formasyon) Türkçe 2 2 36. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ILH 302 Kur'an Okuma ve Tecvid VI Zorunlu Türkçe 2 2 2
ILH 304 Sistematik Kelam II Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 306 İslam Hukuku II Zorunlu Türkçe 2 2 2
ILH 308 İslam Mezhepleri Tarihi II Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 312 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim Zorunlu Türkçe 2 2 2
ILH 314 Din Öğretiminde Yöntem ve Teknikler Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 316 Tefsir IV Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 318 Karşılaştırmalı Dinler Zorunlu Türkçe 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

6. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IHS 342 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (Formasyon) Türkçe 2+2 3 3
IHS 344 Sınıf Yönetimi (Formasyon) Türkçe 2 2 37. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ILH 401 Din Eğitimi Zorunlu Türkçe 2 2 4
ILH 419 Tasavvuf Zorunlu Türkçe 4 4 5
ILH 421 İslam Hukuku III Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 423 Din Felsefesi Zorunlu Türkçe 4 4 5
ILH 425 Kur'an Okuma ve Tecvid VII Zorunlu Türkçe 2 2 4
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

7. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IHS 407 İslam Ülkeler Tarih ve Coğrafyası Türkçe 2 2 3
IHS 409 Mukayeseli İslam Hukuku Türkçe 2 2 3
IHS 411 Türkiye'de Dini Akımlar 2 2 3
IHS 413 Çağdaş İslam Düşünürleri Türkçe 2 2 3
IHS 415 Genel Sanat Tarihi Türkçe 2 2 3
IHS 417 Günümüz Tasavvuf Akımları Türkçe 2 2 3
IHS 419 Türk Kültüründe Hadis 2 2 3
IHS 421 Klasik Kelam Metinleri 2 2 3
IHS 423 Kur'an'a Kelami Yaklaşımlar 2 2 3
IHS 427 Din ve Mitoloji Türkçe 2 2 3
IHS 431 Din-Felsefe-Bilim İlişkisi Türkçe 2 2 3
IHS 433 İslam İnsan Hakları ve Demokrasi 2 2 3
IHS 435 Güncel Sorunlar ve İslam İnançları 2 2 3
IHS 437 Mukayeseli Halk İnançları Türkçe 2 2 3
IHS 439 Uydurma Hadisler 2 2 3
IHS 443 Rehberlik (Formasyon) Türkçe 2 2 3
IHS 445 Özel Öğretim Yöntemleri (Formasyon) Türkçe 2+2 3 38. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ILH 428 Kur'an Okuma ve Tecvid VIII Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 432 İslam Ahlak Felsefesi Zorunlu Türkçe 2 2 3
ILH 434 Dini Hitabet ve Mesleki Uygulama Zorunlu Türkçe 1+2 2 3
ILH 436 Araştırma Yöntemleri ve Seminer Zorunlu Türkçe 1+2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 5 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 6 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

8. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
IHS 406 Günümüz Kelam Problemleri 2 2 3
IHS 410 Sahabe ve Hadis 2 2 3
IHS 412 Yaygın Din Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri Türkçe 2 2 3
IHS 414 İlahiyat Felsefe İlişkisi Türkçe 2 2 3
IHS 418 Türk Müziği Solfeji Türkçe 2 2 3
IHS 428 Günümüz Hadis Problemleri 2 2 3
IHS 430 Klasik Fıkıh Metinleri Türkçe 2 2 3
IHS 440 Öğretmenlik Uygulaması (Formasyon) Türkçe 2+6 5 6
IHS 442 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türkçe 2 2 3
IHS 446 Özel Öğretim Yöntemleri (Formasyon) Türkçe 2+2 3 3
ILH 422 İslam Hukuku IV Türkçe 2 2 3


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler