Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
CMZ 103 Çevre Mühendisliğine Giriş 1 Zorunlu 3 3 5
CMZ 109 Matematik 1 Zorunlu 4 4 5
CMZ 111 Fizik Zorunlu Türkçe 4 4 4
CMZ 113 Genel Kimya Zorunlu 3 3 5
CMZ 115 Teknik Resim Zorunlu Türkçe 2+2 3 5
UAI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 2 2
UIN 101 İngilizce I Zorunlu 2 2 2
UTD 101 Türk Dili I Zorunlu 2 2 2
AKTS kredisi toplamı : 30


2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
CMZ 104 Çevre Mühendisliğine Giriş 2 Zorunlu 3 3 6
CMZ 108 Matematik 2 Zorunlu 4 4 6
CMZ 110 Organik Kimya Zorunlu 3 3 6
ENF 122 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2+2 3 6
UAI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 2 2
UIN 102 İngilizce II Zorunlu 2 2 2
UTD 102 Türk Dili II Zorunlu 2 2 2
AKTS kredisi toplamı : 303. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
CMZ 215 Temel Mikrobiyoloji Zorunlu 2 2 3
CMZ 217 Akışkanlar Mekaniği Zorunlu Türkçe 3 3 5
CMZ 223 Çevre Kimyası 1 Zorunlu 3 3 5
CMZ 225 Su ve Atıksu Analiz Yöntemleri 1 Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 5
CMZ 227 İstatistik Zorunlu 3 3 3
CMZ 229 Statik Mukavemet Zorunlu 3 3 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

3. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
CMS 221 Kentsel Planlama Türkçe 2 2 3
CMS 231 Enerji ve Çevre Türkçe 2 2 3
CMS 241 Güncel Çevre Sorunları Türkçe 2 2 3
CMS 243 Suyun Yeniden Kullanımı Türkçe 2 2 34. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
CMZ 224 Su ve Atıksu Analiz Yöntemleri 2 Zorunlu 2+1 2.5 5
CMZ 226 Ekoloji Zorunlu Türkçe 3 3 4
CMZ 238 Hidrolik Zorunlu 3 3 4
CMZ 240 Çevre Mikrobiyolojisi Zorunlu 3+1 3.5 5
CMZ 242 Çevre Kimyası 2 Zorunlu 3 3 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

4. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
CMS 214 Malzeme Bilgisi Türkçe 2 2 3
CMS 232 Havza Yönetimi Türkçe 2 2 3
CMS 234 Bilgisayar Destekli Çizim Türkçe 2 2 3
CMS 236 Çevrede Biyolojik Reaksiyonlar Türkçe 2 2 35. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
CMZ 311 Temel İşlemler 1 Zorunlu 4 4 6
CMZ 315 Çevre Ekonomisi Zorunlu Türkçe 3 3 4
CMZ 317 Su Temini Zorunlu 3 3 4
CMZ 319 Su Kaynakları Zorunlu Türkçe 3 3 4
CMZ 321 Tehlikeli Atık Yönetimi Zorunlu Türkçe 3 3 5
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 32 *

5. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
CMS 331 Önemli Doğal Alanlar ve Türler Türkçe 2 2 3
CMS 335 Çevre ve Halk Sağlığı Türkçe 2 2 4
CMS 339 Sistem Analizi Türkçe 2 2 3
CMS 341 Gürültü Kontrolü Türkçe 2 2 46. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
CMZ 310 Temel İşlemler 2 Zorunlu Türkçe 4 4 6
CMZ 312 İçme Suyu Arıtılması Zorunlu Türkçe 4 4 6
CMZ 314 Hidroloji Zorunlu Türkçe 3 3 5
CMZ 316 Betonarme ve Çelik Yapılar Zorunlu 3 3 3
CMZ 318 Atık Suların Uzaklaştırılması Zorunlu Türkçe 3 3 5
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 2
AKTS kredisi toplamı : 29

6. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
CMS 332 Su Kalitesi Türkçe 2 2 2
CMS 334 Çevre Yönetimi Türkçe 2 2 2
CMS 340 Arıtma Tesisleri Ekipmanları Türkçe 2 2 3
CMS 342 Dezenfeksiyon Prosesleri Türkçe 2 2 37. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
CMZ 405 Hava Kirlenmesi Zorunlu 3 3 4
CMZ 431 Atıksuların Arıtılması Zorunlu 4 4 5
CMZ 435 Endüstriyel Atıksuların Arıtılması Zorunlu 3 3 5
CMZ 437 Katı Atıklar Zorunlu 3 3 4
CMZ 451 İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Zorunlu 2 2 3
CMZ 457 Çevre Mühendisliği Projesi 1 Zorunlu 2+1 2.5 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

7. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
CMS 449 Yapay Sulak Alanlar 2 2 3
CMS 453 Aktif Çamur Mikrobiyolojisi 2 2 3
CMS 455 Yeraltı Suyu Arıtma Teknolojileri 2 2 3
CMS 459 Çevre Yönetim Sistemleri 2 2 38. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
CMZ 406 Toprak ve Yeraltı Suyu Kirlili Zorunlu 3 3 4
CMZ 412 Arıtma Çamurları Zorunlu 2 2 3
CMZ 438 Çevre Modelleme Zorunlu 3 3 5
CMZ 444 Çevre Hukuku Zorunlu 3 3 4
CMZ 450 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Zorunlu 2 2 3
CMZ 460 Çevre Mühendisliği Projesi I I Zorunlu 2+1 2.5 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 4
AKTS kredisi toplamı : 30

8. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
CMS 446 Çevresel Etki Değerlendirmesi 2 2 4
CMS 448 Anaerobik Arıtmanın Temel Prensipleri 2 2 4
CMS 452 Arazide Arıtma 2 2 4
CMS 454 Deniz Deşarjı 2 2 4
CMS 456 İleri Atıksu Arıtımı 2 2 4


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler