Amaçlar

Bölümün amacı, İnşaat Mühendisliği alanında çağın gerektirdiği kalite düzeyinde bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini sürdürmek; lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimde bilimsel ve teknolojik donanıma sahip, değişim ve gelişime açık, nitelikli meslek ve bilim insanı yetiştirmektir.

Hedefler

İnşaat Mühendisliği Bölümünün hedefi, İnşaat Mühendisliği alanında çağın gerektirdiği kalite düzeyinde bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini sürdürmek; lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimde bilimsel ve teknolojik donanıma sahip, değişim ve gelişime açık, nitelikli meslek ve bilim insanı yetiştirme konusunda başarı.