Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17
Akışkanlar Mekaniği 1
(IMZ305)
- - 3 4 - 3 - 3 2 3 - - 3 - 3 3 3
Akışkanlar Mekaniği 1
(IMP401)
4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4
Akışkanlar Mekaniği 2
(IMZ306)
- - 5 4 - 2 - 3 2 3 - - - - 3 - -
Akışkanlar Mekaniği 2
(IMP402)
4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4
Akışkanlar Mekaniği Uygulamaları
(IMS402)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Baraj Tasarımı
(IMS404)
5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 3 3 4 4 5 5
Baraj Tasarımı
(IMP404)
3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
Betonarme Yapı Tasarımı
(IMZ312)
3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3
Betonda Dürabilite
(IMS401)
3 3 5 3 5 5 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 -
Bilgisayar Destekli Çizim
(IMZ108)
- - 2 4 - 1 - 2 5 5 - - 2 2 3 - 2
Çelik Yapı Tasarımı
(IMS406)
5 5 4 4 3 2 - 3 3 5 - - - 3 3 5 -
Çelik Yapılar
(IMZ307)
5 5 4 4 3 2 - 3 3 1 - - - 3 3 5 -
Çevre Sağlığı Tesisleri
(IMS408)
4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5
Derin Kazılar ve İksa Sistemleri
(IMS405)
- 4 4 3 4 4 - 3 2 4 3 - 2 2 2 4 -
Diferansiyel Denklemler
(IMZ217)
5 - 3 3 - - - - - - - - - - - - -
Dinamik
(IMZ205)
4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5
Geoteknik Tasarım
(IMS451)
4 4 3 3 5 5 4 4 5 5 4 3 3 3 4 4 5
Hesaplamalı Geoteknik
(IMS412)
4 4 3 4 5 2 3 3 4 5 2 3 1 1 4 4 3
Hidroloji
(IMZ216)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
İçmesuyu Tesisleri
(IMS407)
3 4 4 3 5 3 4 5 4 4 5 3 3 3 3 5 4
İleri Hidroloji
(IMS409)
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4
İnşaat Jeolojisi
(IMZ110)
2 1 1 3 2 1 3 2 2 3 2 1 4 2 2 1 3
İnşaat Mühendisliği Mekanik
(IMP405)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
İnşaat Mühendisliği Mekanik
(IMP424)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
İnşaat Mühendisliğine Giriş
(IMZ105)
3 2 3 3 2 3 4 4 2 3 4 4 3 1 2 2 3
İstatistik Yöntemler
(IMZ219)
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3
İş Sağlığı ve Güvenliği 1
(IMZ215)
3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4
İş Sağlığı ve Güvenliği 2
(IMZ218)
- 5 5 5 3 3 3 5 5 - 5 - 3 - 4 5 5
Karayolu
(IMP407)
4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 3
Karayolu Mühendisliği
(IMS416)
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3
Kıyı Mühendisliği
(IMS413)
3 4 3 2 3 2 4 4 3 2 3 2 4 3 4 3 4
Kıyı ve Liman Yapıları
(IMS418)
2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3
Lineer Cebir
(IMZ104)
5 - 3 - - - - 2 1 - - - - - - - -
Matematik 1
(IMZ101)
- - 2 1 - - - 2 2 - - - - - - - -
Matematik 2
(IMZ102)
- - 2 1 - - - 2 2 - - - - - - - -
Mimarlık Bilgisi
(IMS420)
3 1 2 4 2 2 5 3 3 1 3 5 3 3 3 3 1
Mukavemet 1
(IMZ207)
5 5 5 5 5 5 - - - - - - - - - - -
Mukavemet 2
(IMZ214)
5 5 5 5 5 3 3 - - - - - - - - - -
Mühendisler İçin Fizik
(IMZ103)
5 - 3 2 - 2 - 2 1 - - 2 - - - - -
Mühendislik Ekonomisi
(IMS417)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Mühendislikte Elektronik Tablolama
(IMS419)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ölçme Bilgisi
(IMZ204)
4 4 5 4 5 3 5 4 5 5 4 3 5 5 5 4 5
Ölçme Bilgisi Uygulamaları
(IMS421)
4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 5 5 4 4 4 4 5
Öngerilimeli Betona Giriş
(IMS423)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Proje Planlama
(IMP410)
3 3 4 5 4 3 3 3 3 5 3 - 2 3 4 3 5
Proje Planlaması
(IMS425)
3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 1 2 3 3 3 5
Proje Yönetimi
(IMZ310)
3 2 2 2 3 2 5 5 4 2 5 1 4 4 4 5 5
Sayısal Yöntemler
(IMZ202)
5 1 5 3 3 - - 3 - 3 - - - - - - -
Statik
(IMZ106)
4 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4
Su Temini Sistemleri
(IMP414)
3 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
Su Yapıları 1
(IMS427)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Su yapıları 2
(IMP412)
5 5 4 4 3 1 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2
Su Yapıları 2
(IMS422)
5 5 4 4 3 1 2 2 3 4 3 1 1 1 1 2 1
Sulama ve Kurutma
(IMS424)
5 3 5 5 4 3 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
Teknik Resim
(IMZ107)
- - 3 3 - 1 - 2 2 1 - - 3 3 3 - 2
Temel Bilgisayar Bilgisi
(IMZ109)
- - 3 3 - 3 - 5 4 5 - - 3 2 3 - 2
Temel İnşaatı 1
(IMZ308)
- 5 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 3 - 3 4 -
Temel İnşaatı 2
(IMS431)
3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 2 4 4
Temel Mühendisliği Uygulamaları
(IMP413)
4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 5
Temel Mühendisliği Uygulamaları
(IMP422)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Ulaştırma
(IMZ311)
3 3 3 3 5 3 5 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4
Yapı Elemanları
(IMZ213)
5 2 3 3 3 3 4 3 3 1 3 5 1 1 2 2 3
Yapı Hukuku
(IMS426)
3 2 3 3 2 1 3 5 4 1 4 - 3 3 4 5 5
Yapı Malzemeleri
(IMZ206)
3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4
Yapı Malzemesi 1
(IMP409)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Yapı Malzemesi 2
(IMP416)
3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4
Yapı Metrajı 1
(IMP411)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Yapı Metrajı 2
(IMP418)
5 5 5 5 5 - 5 5 4 4 5 5 1 1 1 3 5
Yapı Statiği 1
(IMZ301)
3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3
Yapı Statiği 2
(IMZ302)
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3
Yapı Tasarımı 1
(IMS435)
3 4 5 4 4 3 5 3 3 5 4 5 4 4 5 5 5
Yapı Tasarımı 2
(IMS430)
3 4 5 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5
Yeraltı Suyu Hidroliği
(IMS434)
4 5 4 4 4 2 2 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1
Zemin Mekaniği 1
(IMZ220)
3 2 4 4 3 4 3 3 - 3 - - - - 2 2 1
Zemin Mekaniği 2
(IMZ315)
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3
Zeminlerin İyileştirilmesi
(IMS438)
4 5 5 3 4 4 4 5 5 3 3 3 2 2 4 3 3
İlişkili ders sayısı / 76 64 64 74 73 64 68 59 71 69 66 58 55 62 61 66 62 60
İlişki ağırlığı 234222261250232210213244229231213181194190216224215
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir