Mezunların İstihdam Olanakları:

Kamu ve özel sektör.