Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JZ 101 Jeoloji Mühendisliğine Giriş Zorunlu Türkçe 1 1 1
JZ 103 Genel Jeoloji 1 Zorunlu 2+1 2.5 4
JZ 105 Genel Mineraloji Zorunlu 2+1 2.5 3
JZ 107 Fizik 1 Zorunlu 2 2 2
JZ 109 Matematik 1 Zorunlu 2 2 3
JZ 111 Mühendislik İçin Kimya 1 Zorunlu 2 2 2
UAI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 2 2
UIN 101 İngilizce I Zorunlu 2 2 2
UTD 101 Türk Dili I Zorunlu 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JS 101 Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı 2+1 2.5 3
JS 105 İlk Yardım 2 2 3
JS 107 Belgesellerle Jeoloji 2 2 32. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JZ 102 Genel Jeoloji 2 Zorunlu 2+1 2.5 4
JZ 104 Özel Mineraloji Zorunlu 2+1 2.5 4
JZ 106 Fizik 2 Zorunlu 2 2 2
JZ 108 Matematik 2 Zorunlu 2 2 3
JZ 110 Mühendislik İçin Kimya 2 Zorunlu 2 2 2
UAI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 2 2
UIN 102 İngilizce II Zorunlu 2 2 2
UTD 102 Türk Dili II Zorunlu 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JS 102 Bilgisayar Destekli Çizim Türkçe 2+1 2.5 3
JS 104 İstatistik Türkçe 2 2 3
JS 106 Doğal Afetler ve Yaşam 2 2 3
JS 108 Jeolojik Miras 2 2 33. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JZ 201 Teknik Resim ve Jeolojik Çizim Zorunlu 2+1 2.5 3
JZ 203 Mikropaleontoloji Zorunlu 1+1 1.5 3
JZ 205 Stratigrafi Zorunlu 2 2 4
JZ 207 Yapısal Jeoloji Zorunlu 2+1 2.5 5
JZ 209 Statik ve Dinamik Zorunlu Türkçe 2 2 4
JZ 211 Mağmatik Petrografi Zorunlu 2+1 2.5 5
JZ 215 Mühendislik Matematiği Zorunlu 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

3. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JS 201 Jeolojide Autocad Uygulamaları Türkçe 2 2 3
JS 203 Coğrafi Bilgi Sistemleri 2+1 2.5 34. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JZ 202 Tarihsel Jeoloji Zorunlu 2 2 4
JZ 204 Makropaleontoloji Zorunlu 1+1 1.5 4
JZ 206 Sedimantoloji Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 5
JZ 208 Tektonik Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 5
JZ 210 Metamorfik Petrografi Zorunlu 2+1 2.5 5
JZ 212 Mukavemet Zorunlu 2 2 4
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

4. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JS 202 Jeolojide Uzaktan Algılama 2+1 2.5 3
JS 206 İşletme Yönetimi 2 2 35. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JZ 301 Jeokimya Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 3
JZ 303 Hidrojeoloji Zorunlu 2+1 2.5 3
JZ 307 Sedimanter Petrografi Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 3
JZ 309 Saha Jeolojisi I Zorunlu Türkçe 2 2 3
JZ 311 Kaya Mekaniği Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 3
JZ 313 Mühendislik Jeolojisi Zorunlu 2 2 3
JZ 315 Maden Yatakları I Zorunlu 2+1 2.5 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

5. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JS 301 Resifal Ortamlar ve Fosiller 2 2 3
JS 303 Petroloji 1 Türkçe 2 2 3
JS 305 Yer Dinamiği 2 2 3
JS 307 Malzeme Bilgisi 2 2 3
JS 311 Evrim ve Fosil Kanıtları 2 2 36. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JZ 302 Zemin Mekaniği I Zorunlu 2+1 2.5 3
JZ 304 Çevre Jeolojisi Zorunlu 2 2 2
JZ 306 Sondaj Tekniği Zorunlu 2 2 2
JZ 308 Saha Jeolojisi 2 Zorunlu Türkçe 3+3 4.5 7
JZ 310 Maden Yatakları 2 Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 3
JZ 312 Jeoloji Mühendisliği Projesi 1 Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 4
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

6. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JS 302 Mühendislik Jeolojisi Uygulamaları 2 2 3
JS 306 Mühendislik Projelerinde Deprem ve Aktif Fay Uyg. 2 2 3
JS 308 Volkanoloji 2 2 3
JS 310 Kaya Mühendisliği Türkçe 2 2 3
JS 312 Kuyu Tasarımı ve Hidroliği 2 2 3
JS 314 Tıbbi Jeoloji 2 2 37. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JZ 401 Meslek Hukuku Zorunlu 2 2 3
JZ 403 Jeofizik Zorunlu 2 2 3
JZ 405 Zemin Mekaniği 2 Zorunlu 2+1 2.5 4
JZ 407 Jeoloji Mühendisliği Projesi 2 Zorunlu 2+1 2.5 8
JZ 409 Bitirme Projesi Zorunlu 2+1 2.5 6
JZ 443 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

7. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JS 421 Jeoteknik Deprem Mühendisliği 2 2 3
JS 423 Kırıntılı Kayaçlar petrografisi 2 2 3
JS 427 Kent Jeolojisi 2 2 3
JS 429 Su Kaynakları ve Yönetimi 2 2 3
JS 433 Sayısal Arazi Sınıflamaları 2 2 3
JS 437 Güzergah Etüdü ve Tasarımı 2 2 3
JS 439 Jeotermal Alan Elekt. Yön. Belirlenmesi 2 2 38. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JZ 402 Türkiye Jeolojisi Zorunlu 2 2 3
JZ 404 Fosil Yakıtlar Zorunlu 2 2 3
JZ 406 Endüstriyel Hammaddeler Zorunlu 2 2 3
JZ 408 Jeoteknik Zorunlu 2 2 3
JZ 410 Bitirme Projesi Zorunlu 2+1 2.5 6
JZ 446 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Zorunlu 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

8. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JS 414 Karbonatlı Kayaçlar Petrografisi 2 2 3
JS 416 Hidrokarbon Aramalarında Paleontoloji 2 2 3
JS 418 Basen Adlaması ve Sınıflandırılması 2 2 3
JS 420 Zemin Islah Yöntemleri 2 2 3
JS 424 Doğal Yapı Malzemeleri 2 2 3
JS 430 Heyelanlar ve Şev Stabilitesi 2 2 3
JS 438 Kuyu Logları 2 2 3


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler