Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 2 2
JZ 101 Jeoloji Mühendisliğine Giriş Zorunlu Türkçe 1 1 1
JZ 103 Genel Jeoloji 1 Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 4
JZ 105 Genel Mineraloji Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 3
JZ 107 Fizik 1 Zorunlu Türkçe 2 2 2
JZ 109 Matematik 1 Zorunlu Türkçe 2 2 3
JZ 111 Mühendislik İçin Kimya 1 Zorunlu Türkçe 2 2 2
UIN 101 İngilizce I Zorunlu Türkçe 2 2 2
UTD 101 Türk Dili I Zorunlu Türkçe 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JS 101 Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı Türkçe 2+1 2.5 3
JS 105 İlk Yardım Türkçe 2 2 3
JS 107 Belgesellerle Jeoloji Türkçe 2 2 3
JS 111 Bilim Tarihi ve Jeolojisi Türkçe 2 2 32. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Türkçe 2 2 2
JZ 102 Genel Jeoloji 2 Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 4
JZ 104 Özel Mineraloji Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 4
JZ 106 Fizik 2 Zorunlu Türkçe 2 2 2
JZ 108 Matematik 2 Zorunlu Türkçe 2 2 3
JZ 110 Mühendislik İçin Kimya 2 Zorunlu Türkçe 2 2 2
UIN 102 İngilizce II Zorunlu Türkçe 2 2 2
UTD 102 Türk Dili II Zorunlu Türkçe 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JS 102 Bilgisayar Destekli Çizim Türkçe 2+1 2.5 3
JS 104 İstatistik Türkçe 2 2 3
JS 106 Doğal Afetler ve Yaşam Türkçe 2 2 3
JS 108 Jeolojik Miras Türkçe 2 2 33. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JZ 201 Teknik Resim ve Jeolojik Çizim Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 3
JZ 203 Mikropaleontoloji Zorunlu Türkçe 1+1 1.5 3
JZ 205 Stratigrafi Zorunlu Türkçe 2 2 4
JZ 207 Yapısal Jeoloji Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 5
JZ 209 Statik ve Dinamik Zorunlu Türkçe 2 2 4
JZ 211 Mağmatik Petrografi Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 5
JZ 215 Mühendislik Matematiği Zorunlu Türkçe 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

3. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JS 201 Jeolojide Autocad Uygulamaları Türkçe 2 2 3
JS 203 Coğrafi Bilgi Sistemleri Türkçe 2+1 2.5 34. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JZ 202 Tarihsel Jeoloji Zorunlu Türkçe 2 2 4
JZ 204 Makropaleontoloji Zorunlu Türkçe 1+1 1.5 4
JZ 206 Sedimantoloji Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 5
JZ 208 Tektonik Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 5
JZ 210 Metamorfik Petrografi Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 5
JZ 212 Mukavemet Zorunlu Türkçe 2 2 4
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

4. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JS 202 Jeolojide Uzaktan Algılama Türkçe 2+1 2.5 3
JS 206 İşletme Yönetimi Türkçe 2 2 35. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JZ 301 Jeokimya Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 3
JZ 303 Hidrojeoloji Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 3
JZ 307 Sedimanter Petrografi Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 3
JZ 309 Saha Jeolojisi I Zorunlu Türkçe 2 2 3
JZ 311 Kaya Mekaniği Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 3
JZ 313 Mühendislik Jeolojisi Zorunlu Türkçe 2 2 3
JZ 315 Maden Yatakları I Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

5. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JS 301 Resifal Ortamlar ve Fosiller Türkçe 2 2 3
JS 303 Petroloji 1 Türkçe 2 2 3
JS 305 Yer Dinamiği Türkçe 2 2 3
JS 307 Malzeme Bilgisi Türkçe 2 2 3
JS 311 Evrim ve Fosil Kanıtları Türkçe 2 2 36. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JZ 302 Zemin Mekaniği I Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 3
JZ 304 Çevre Jeolojisi Zorunlu Türkçe 2 2 2
JZ 306 Sondaj Tekniği Zorunlu Türkçe 2 2 2
JZ 308 Saha Jeolojisi 2 Zorunlu Türkçe 3+3 4.5 7
JZ 310 Maden Yatakları 2 Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 3
JZ 312 Jeoloji Mühendisliği Projesi 1 Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 4
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

6. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JS 302 Mühendislik Jeolojisi Uygulamaları Türkçe 2 2 3
JS 306 Mühendislik Projelerinde Deprem ve Aktif Fay Uyg. Türkçe 2 2 3
JS 308 Volkanoloji Türkçe 2 2 3
JS 310 Kaya Mühendisliği Türkçe 2 2 3
JS 312 Kuyu Tasarımı ve Hidroliği Türkçe 2 2 3
JS 314 Tıbbi Jeoloji Türkçe 2 2 37. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JZ 401 Meslek Hukuku Zorunlu Türkçe 2 2 3
JZ 403 Jeofizik Zorunlu Türkçe 2 2 3
JZ 405 Zemin Mekaniği 2 Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 4
JZ 407 Jeoloji Mühendisliği Projesi 2 Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 8
JZ 409 Bitirme Projesi Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 6
JZ 443 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu Türkçe 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

7. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JS 411 Volkanik ve Damar Kayaçları Petrografisi Türkçe 2 2 3
JS 421 Jeoteknik Deprem Mühendisliği Türkçe 2 2 3
JS 423 Kırıntılı Kayaçlar petrografisi Türkçe 2 2 3
JS 427 Kent Jeolojisi Türkçe 2 2 3
JS 429 Su Kaynakları ve Yönetimi Türkçe 2 2 3
JS 433 Sayısal Arazi Sınıflamaları Türkçe 2 2 3
JS 437 Güzergah Etüdü ve Tasarımı Türkçe 2 2 3
JS 439 Jeotermal Alan Elekt. Yön. Belirlenmesi Türkçe 2 2 3
JS 441 Paleocoğrafya ve Fosiller Türkçe 2 2 38. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JZ 402 Türkiye Jeolojisi Zorunlu Türkçe 2 2 3
JZ 404 Fosil Yakıtlar Zorunlu Türkçe 2 2 3
JZ 406 Endüstriyel Hammaddeler Zorunlu Türkçe 2 2 3
JZ 408 Jeoteknik Zorunlu Türkçe 2 2 3
JZ 410 Bitirme Projesi Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 6
JZ 446 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Zorunlu Türkçe 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

8. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JS 412 Mağmatik ve Meta. Kayaç. Doku Çeş. Türkçe 2 2 3
JS 414 Karbonatlı Kayaçlar Petrografisi Türkçe 2 2 3
JS 416 Hidrokarbon Aramalarında Paleontoloji Türkçe 2 2 3
JS 418 Basen Adlaması ve Sınıflandırılması Türkçe 2 2 3
JS 420 Zemin Islah Yöntemleri Türkçe 2 2 3
JS 424 Doğal Yapı Malzemeleri Türkçe 2 2 3
JS 430 Heyelanlar ve Şev Stabilitesi Türkçe 2 2 3
JS 432 Uygulamalı Jeokimya Türkçe 2 2 3
JS 438 Kuyu Logları Türkçe 2 2 3


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler