Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 2 2
JZ 113 Üniversitede Yaşam Zorunlu Türkçe 1 1 1
JZ 115 Mühendislik için Kimya 1 Zorunlu Türkçe 2+2 3 6
JZ 117 Fizik 1 Zorunlu Türkçe 2+2 3 5
JZ 119 Fiziksel Jeoloji Zorunlu Türkçe 2+1 2 4
JZ 121 Matematik 1 Zorunlu Türkçe 3 3 5
JZ 127 Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı Zorunlu Türkçe 2+1 2 3
UIN 101 İngilizce I Zorunlu Türkçe 2 2 2
UTD 101 Türk Dili I Zorunlu Türkçe 2 2 2
AKTS kredisi toplamı : 30


2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
AI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Türkçe 2 2 2
JZ 112 Mineroloji Zorunlu Türkçe 2+1 2 4
JZ 114 Fizik II Zorunlu Türkçe 2+2 3 5
JZ 116 Mühendislik için Kimya II Zorunlu Türkçe 2+2 3 6
JZ 118 Matematik 2 Zorunlu Türkçe 3 3 5
JZ 124 Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu Türkçe 2+1 2 4
UIN 102 İngilizce II Zorunlu Türkçe 2 2 2
UTD 102 Türk Dili II Zorunlu Türkçe 2 2 2
AKTS kredisi toplamı : 303. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JZ 213 Yerbilimlerinde Tasarım Zorunlu Türkçe 2+1 2 4
JZ 217 Paleontoloji Zorunlu Türkçe 2+1 2 3
JZ 219 Stratigrafi Zorunlu Türkçe 2 2 2
JZ 221 Yapısal Jeoloji Zorunlu Türkçe 2+1 2 4
JZ 223 Optik Mineroloji Zorunlu Türkçe 2+1 2 4
JZ 225 Mühendislik Matematiği Zorunlu Türkçe 3 3 5
JZ 227 Statik ve Dinamik Zorunlu Türkçe 3 3 4
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 2
AKTS kredisi toplamı : 30

3. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JS 205 Bilim Tarihi ve Jeoloji Türkçe 2 2 2
JS 207 Belgesellerle Jeoloji Türkçe 2 2 2
JS 209 İlk Yardım Türkçe 2 2 24. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JZ 214 Tarihsel Jeoloji Zorunlu Türkçe 2 2 2
JZ 216 Mağmatik-Metamorfik Petrografi Zorunlu Türkçe 2+2 3 4
JZ 218 Sedimantoloji Zorunlu Türkçe 2+1 2 3
JZ 220 Tektonik Zorunlu Türkçe 2+1 2 3
JZ 222 Yerbilimlerinde İstatistik Zorunlu Türkçe 2+2 3 5
JZ 224 Coğrafi Bilgi Sistemleri Zorunlu Türkçe 2+1 2 5
JZ 226 Mukavemet Zorunlu Türkçe 3 3 4
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 2
AKTS kredisi toplamı : 30

4. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JS 208 Doğal Afetler ve Yaşam Türkçe 2 2 2
JS 210 İşletme Yönetimi Türkçe 2 2 2
JS 212 Jeolojik Miras Türkçe 2 2 2
JS 214 Girişimcilik Türkçe 2 2 25. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JZ 303 Hidrojeoloji Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 3
JZ 305 Jeokimya Zorunlu Türkçe 2+1 2 4
JZ 307 Sedimanter Petrografi Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 3
JZ 309 Saha Jeolojisi I Zorunlu Türkçe 2 2 3
JZ 315 Maden Yatakları I Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 3
JZ 317 Zemin Mekaniği 1 Zorunlu Türkçe 2+1 2 4
JZ 319 Kaya Mekaniği Zorunlu Türkçe 2+1 2 4
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 2
AKTS kredisi toplamı : 30

5. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JS 313 Resifal Ortamlar Türkçe 2 2 2
JS 315 Petroloji Türkçe 2 2 2
JS 317 Yer Dinamiği Türkçe 2 2 2
JS 319 Malzeme Bilgisi Türkçe 2 2 2
JS 321 Mikropaleontoloji Türkçe 1+1 1 26. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JZ 304 Çevre Jeolojisi Zorunlu Türkçe 2 2 2
JZ 310 Maden Yatakları 2 Zorunlu Türkçe 2+1 2.5 3
JZ 316 Zemin Mekaniği II Zorunlu Türkçe 2+1 2 5
JZ 318 Sondaj Tekniği Zorunlu Türkçe 2 2 3
JZ 320 Jeoloji Mühendisliği Projesi 1 Zorunlu Türkçe 2+1 2 5
JZ 322 Saha Jeolojisi 2 Zorunlu Türkçe 3+3 4 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 2
AKTS kredisi toplamı : 30

6. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JS 316 Volkanoloji Türkçe 2 2 2
JS 318 Mühendislik Projelerinde Deprem ve Aktif Fay Uygulamaları Türkçe 2 2 2
JS 320 Kaya Mühendisliği Türkçe 2 2 2
JS 322 Kuyu Tasarımı ve Hidroliği Türkçe 2 2 2
JS 324 Tıbbi Jeoloji Türkçe 2 2 2
JS 326 Doğal Yapı Malzemeleri Türkçe 2 2 2
JS 328 Makro Paleontoloji Türkçe 1+1 1 27. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JZ 401 Meslek Hukuku Zorunlu Türkçe 2 2 3
JZ 403 Jeofizik Zorunlu Türkçe 2 2 3
JZ 413 Jeolojide Uzaktan Algılama Zorunlu Türkçe 2+1 2 5
JZ 415 Çok Disiplinli Mühendislik Projesi Zorunlu Türkçe 2+1 2 4
JZ 417 Mühendislik Jeolojisi Zorunlu Türkçe 2+1 2 5
JZ 443 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu Türkçe 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 2
AKTS kredisi toplamı : 31 *

7. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JS 401 Jeoteknik Deprem Mühendisliği Türkçe 2 2 2
JS 405 Kırıntılı Kayaçlar Petrografisi Türkçe 2 2 2
JS 407 Kent Jeolojisi Türkçe 2 2 2
JS 409 Su Kaynakaları ve Yönetimi Türkçe 2 2 2
JS 413 Sayısal Arazi Sınıflamaları Türkçe 2 2 2
JS 415 Volkanik ve Damar Kayaçları Petrografisi Türkçe 2 2 2
JS 419 Güzergah Etüdü ve Tasarımı Türkçe 2 2 2
JS 425 Jeotermal Alanların Elektriksel Yöntemlerle Belirlenmesi Türkçe 2 2 2
JS 431 Paleocoğrafya ve Fosiller Türkçe 2 2 2
JS 435 Jeokronolojinin Temel İlkeleri Türkçe 2 2 28. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JZ 402 Türkiye Jeolojisi Zorunlu Türkçe 2 2 3
JZ 404 Fosil Yakıtlar Zorunlu Türkçe 2 2 3
JZ 406 Endüstriyel Hammaddeler Zorunlu Türkçe 2 2 3
JZ 412 Jeoteknik Zorunlu Türkçe 2+1 2 5
JZ 414 Mühendislik Etiği Zorunlu Türkçe 2 2 3
JZ 416 Bitirme Projesi Zorunlu Türkçe 2+1 2 4
JZ 446 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Zorunlu Türkçe 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 2
AKTS kredisi toplamı : 30

8. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JS 402 Karbonatlı Kayaçlar Petrografisi Türkçe 2 2 2
JS 404 Basen Adlaması ve Sınıflandırılması Türkçe 2 2 2
JS 406 Hidrokarbon Aramalarında Paleontoloji Türkçe 2 2 2
JS 408 Mağmatik ve Metamorfik Kayaçlarda Doku Çeşitleri Türkçe 2 2 2
JS 410 Uygulamalı Jeokimya Türkçe 2 2 2
JS 422 Zemin Islah Yöntemleri Türkçe 2 2 2
JS 428 Kuyu Logları Türkçe 2 2 2
JS 434 Mühendislik Jeolojisi Uygulamaları Türkçe 2 2 2
JS 436 Heyelanlar ve Şev Stabilitesi Türkçe 2 2 2


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler