Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12
Introduction to Information Systems
(INF121)
5 1 4 3 2 1 2 3 1 5 3 3
İlişkili ders sayısı / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
İlişki ağırlığı 514321231533
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir