Amaçlar

Makina Mühendisliği lisans programı mezunları, Araştırma, geliştirme, ürün tasarımı, ileri teknoloji içeren çalışmalarda tercih edilirler; iş yaşamlarında girişimci, lider, öncü olurlar, Gelişimlerini lisansüstü çalışmalar ve/veya mesleki eğitimlerle sürdürürler, İş yaşamlarında bireysel, toplumsal ve çevresel boyutları göz önüne alarak etik değerlere bağlı çalışırlar.

Hedefler

Mekanik ve ısıl süreç, bileşen ve sistemleri tasarlayabilen ve bunlar arasında gerekli bütünleşmeyi sağlayabilen, Bilim insanları ve mühendisler arasında mesleki işbirliğini geliştirerek bulundukları ortamda liderlik rolü üstlenebilen, Üretim, tasarım ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunan kuruluşların rekabet koşullarına olumlu katkılarda bulunabilen, Sanayi kuruluşlarında, araştırma kuruluşlarında veya akademik kurumlarda başarılı bir kariyer için bilgiye ulaşabilen ve mesleki açıdan gelişme gösterebilen, Topluma mesleki açıdan, etik değerlerin ve küresel koşulların farkında olarak katkıda bulunabilen Makina Mühendislerini yetiştirmektir.