Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12
Computational Fluid Dynamics
(MES421)
5 5 - 4 4 3 3 4 - 4 - 4
Heating, Ventilating and Air Conditioning I
(MES401)
5 4 5 3 4 3 4 5 3 4 4 4
Measurement and Instrumentation
(ME250)
4 3 3 2 4 4 2 5 3 2 4 5
Physics I
(ME119)
4 3 4 3 3 3 2 4 4 2 4 4
Physics II
(ME122)
4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3
İlişkili ders sayısı / 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5
İlişki ağırlığı 221815151816142214151520
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir