Amaçlar

Çağdaş bir Elektrik Elektronik mühendisliği eğitim ve öğretimi vermek.

Hedefler

Elektrik-elektronik mühendisliğine temel oluşturan kuramsal ve uygulamalı bilgilere hakim ve bu bilgileri mesleki pratik içinde kullanabilen, mesleğine temel oluşturan bilgilerde ve meslek pratiğinde zaman içinde meydana gelmesi olası gelişmelere uyum sağlayabilen, analitik düşünebilen, araştırıcı ve bilgiye ulaşabilen, mesleğinin gerektirdiği etik değerleri ve temel insani değerleri içselleştirmiş elektrik-elektronik mühendisleri yetiştirmek.