Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13
Computer-Aided Design and Analysis of Electronic Circuits
(EEES411)
3 5 5 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3
Digital Design
(EEE332)
3 5 5 4 3 4 2 - - - - 2 -
Electrical Power Generation and Renewable Energy
(EEES410)
3 4 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1
Electronic Circuits
(EEE226)
3 5 4 4 4 3 4 5 2 4 3 3 3
Graduation Thesis
(EEE434)
5 5 5 3 3 4 4 3 - - 1 3 -
High Voltage Techniques
(EEES400)
3 4 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1
Illumination Techniques
(EEES409)
4 4 3 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1
Programmable Logic Controllers
(EEE419)
3 5 4 5 2 4 2 1 1 - - 5 1
Utilization of Electrical Energy
(EEE317)
4 4 2 3 1 3 2 1 2 1 1 1 1
İlişkili ders sayısı / 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 6 7 9 7
İlişki ağırlığı 31413230192923161512122011
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir