Mezunların İstihdam Olanakları:

Mezunlarımız elektrik üretim-dağıtım, elektronik, haberleşme ve bilgisayar gibi sektörlerde istihdam edilebilmektedirler.