Amaçlar

Otomotiv mühendisliği alanında mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, uluslararası düzeylerde etkin roller alabilecek, bu bilgi ve becerilerini insanlık yararına kullanabilecek, mesleki ve etik sorumluluk sahip, gerçekleştirdiği temel ve uygulamalı araştırmalar ile bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkı sağlayabilecek, ülkemizdeki ve bölgemizdeki otomotiv sektörüne yeni açılımlar kazandırabilecek, yenilikçi, araştırmacı, Ar-Ge kabiliyetine sahip, ekip çalışmasına yakın, analitik düşünce kabiliyetine sahip, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde mezunlar yetiştirmek.

Hedefler

Otomotiv mühendisliği mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, uluslararası düzeylerde etkin roller alacak, bu bilgi ve becerilerini insanlık yararına kullanabilecek, mesleki ve etik sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmek; gerçekleştirdiği temel ve uygulamalı araştırmalar ile bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmaktır.