Program Hakkında Bilgi

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Otomotiv sektörünün yetişmiş teknik eleman ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Makina Mühendisliği Bölümü bünyesinde Otomotiv Mühendisliği Lisans Programı 2008 yılında açılmış ve 2008-2009 eğitim-öğretim yılında da 30+1 okul birincisi kontenjanı olmak üzere 31 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Programı Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 05.12.2012 tarihli toplantısında alınan karar ile Otomotiv Mühendisliği Bölümüne dönüşmüştür. Otomotiv endüstrisi, ülkemizde, lider sektörlerden biri konumuna gelmiştir. Günümüzde ticari araç üretim üssü haline gelen ülkemizde, binek otomobillerin yanı sıra otobüs, midibüs, kamyon, kamyonet, çekici ve iş makinaları üretimi yapılmakta, ihracatın önemli bir kısmı bu ürünlerle gerçekleştirilmektedir. Dünyanın önde gelen otomotiv üreticileri Türkiye'yi geleceğin otomotiv üretim merkezi olarak görmekte, yatırımlarını gün geçtikçe artırmaktadırlar. Bu programdaki öğrenciler en az bir yabancı dili çok iyi bilen, uluslararası düzeyde Ar-Ge yapabilen ve yeni araç tasarlama yeteneğine sahip olacak şekilde eğitileceklerdir. Öğrencilerimiz mezun olduğunda, hemen sektörde çalışmaya başlayabilecek durumda olması amaçlanmıştır. Uygulamalı eğitim ve eğitime destek amacıyla, Çukurova Üniversitesi ile Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile işbirliği oluşturulmuş, öğrencilerimizin uygulamalı eğitimi için gerekli uygulama alanı, eğitim ve laboratuar desteği Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Bu ilişki de yıllardır özlenen Üniversite-Sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden birisi olmuştur. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı kurulması ve bu anabilim dalı bünyesinde yüksek lisans programı açılması konusundaki teklifi 08.10.2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve söz konusu teklif uygun görülmüştür. Otomotiv Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programımız da başarı ile sürdürülmekte olup ilk mezunlarını vermiştir. Otomotiv Mühendisliği Doktora Programı ise 24.08.2016 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile uygun bulunarak Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. Eğitim-öğretimin başarı ile sürdürülmesi için bazı derslerimiz uzmanlık durumlarına göre Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de görev yapan yüksek lisans ve doktora derecesine sahip şef veya müdür seviyesinde deneyimli öğretim görevlileri tarafından verilmektedir. Böylelikle uygulamalı derslerin konunun uzmanı, deneyimli ve pratik uygulama tecrübesi olan kişilerce verilmesi sağlanmaktadır. Çukurova Üniversitesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümünde öğretim dili Türkçedir.
Program ISCED Kodu

525
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

7+1
Programın Özellikleri ve Tanımı

Dört yıllık lisans öğretimi süresince paydaşlarımızın da görüşleri doğrultusunda hazırlanan programa tabi olan öğrenciler sanayinin ihtiyaç duyduğu donanımda mezun olmaktadırlar. ERASMUS programı ile bir veya iki yarıyıl Avrupa´da eğitimlerine devam etme şansları da bulunmaktadır. Öğrenciler laboratuvarlarımızda derslerde edindikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilme imkanına da sahip olmaktadırlar.
Egitim Şekli

Örgün