Yngilizce Yeterlik Yçerikleri Tanymlanmamy?, Türkçe verilerle i?lem yapylyyor

Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim (CAD) II
(OMZ116)
Mühendislik Matematiği I
(OMZ103)
İlişkili ders sayısı / 2
İlişki ağırlığı
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir