Program Hakkında Bilgi

Biyomedikal mühendisliği, farklı mühendislik branşlarının birikim ve tecrübelerinden yararlanarak insan sağlığı ile ilgili problemlerin çözümü için gerekli olan sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi amacıyla çalışan bir mühendislik dalıdır. Öğrenciler yüksek lisans eğitimi boyunca mikroelektronik, yazılım geliştirme, biyomekanik, rehabilitasyon robotiği, biyomedikal enstrumantasyon gibi alanlarda lisans üstü düzeyde eğitim alıp araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunabilirler.
Program ISCED Kodu

52,42,73
Programın Kredisi

241 AKTS (8x30)
Programın Süresi

0
Programın Özellikleri ve Tanımı

Programın amacı insan sağlığı ile ilgili sorunların çözülmesinde bilgilerini en iyi şekilde kullanan, nitelikli yüksek mühendislerin yetiştirilmesidir. Bu program en az yedi ders, seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur. Programda bulunan derslerin hepsi seçmeli olup, danışmanın önerileri doğrultusunda alınırlar.
Egitim Şekli

Bu program tam zamanlı bir programdır.