Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BIY 115 Genel Biyoloji Zorunlu 2+2 3 5
FIZ 109 Fizik Zorunlu Türkçe 2 2 4
KIM 107 Kimya Zorunlu 2 2 4
MAT 111 Matematik I Zorunlu 2 2 4
SUF 103 Kıyı Yönetimi Zorunlu 2 2 4
TMD 101 Mühendislik Mekaniği Zorunlu Türkçe 2 2 3
UAI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 2 2
UIN 101 İngilizce I Zorunlu 2 2 2
UTD 101 Türk Dili I Zorunlu 2 2 2
AKTS kredisi toplamı : 30


2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
MAT 106 Matematik II Zorunlu 2 2 4
SUF 104 Su Bitkileri Zorunlu 1+2 2 4
SUF 106 Su Ürünleri Mühendisliğine Giriş Zorunlu Türkçe 2 2 3
SUF 108 Ekoloji Zorunlu 1 1 3
TMD 112 Teknik Çizim Zorunlu Türkçe 1+2 2 4
TMD 114 Mukavemet Zorunlu 2 2 3
TMD 118 Malzeme Bilgisi Zorunlu 2 2 3
UAI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 2 2
UIN 102 İngilizce II Zorunlu 2 2 2
AKTS kredisi toplamı : 283. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
SUF 201 İstatistik Zorunlu 2+2 3 4
SUF 203 Genetik Zorunlu 2 2 3
SUF 205 Limnoloji Zorunlu Türkçe 2 2 3
SUF 207 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 2+2 3 4
SUF 209 Balık Biyolojisi Zorunlu 1+2 2 4
SUF 211 Planktonoloji Zorunlu 1+2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

3. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
SUF 213 Mesleki İngilizce 1 2 2 3
SUF 215 Algal Biyoteknoloji 1+2 2 3
SUF 217 Balık Besleme Teknikleri 1+2 2 3
SUF 219 Balıklarda Üreme ve Döl Alma Teknikleri 1+2 2 3
SUF 221 Türkiye Balıkçılığı 2 2 3
SUF 223 Balık Davranışları 2 2 3
SUF 225 İşletme Yönetimi ve Organizasyonu 2 2 3
SUF 227 Su Kuşları Sürüngen ve Memeliler 2 2 3
SUF 229 Seyir-denizde Çatışmayı Önleme Kuralları 2 2 34. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
SUF 202 Oseonoloji Zorunlu Türkçe 2 2 3
SUF 204 Balıkçı Gemileri ve Donanımı Zorunlu 1+2 2 3
SUF 206 Su Kalitesi ve Kontrolü Zorunlu 2+2 3 4
SUF 208 Balık Sistematiği Zorunlu Türkçe 2+2 3 4
SUF 210 Sucul Omurgasızlar Zorunlu Türkçe 1+2 2 4
TMD 230 Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

4. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
SUF 216 Araştırma Deneme Metodları 1+2 2 3
SUF 218 Göl ve Sulak Alan Yönetimi Türkçe 2 2 3
SUF 222 Su Ürünleri İşlemede Mikrobiyal Biyoteknoloji 2 2 3
SUF 224 Sportif Olta Balıkçılığı Türkçe 1+2 2 3
SUF 230 Aletli Dalış Tekniği 1 1+2 2 3
SUF 232 Denizde Güvenlik 1+2 2 35. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
SUF 301 Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği Zorunlu 1+2 2 4
SUF 303 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Zorunlu 2+2 3 4
SUF 305 İçsu Balıkları Yetiştiriciliği Zorunlu 2+2 3 4
SUF 307 Su Ürünleri Ekonomisi ve Pazarlama Zorunlu 2 2 3
SUF 325 Balık Yem Teknolojisi Zorunlu 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

5. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
SUF 311 Kafes Sistemlerinde Balık Yetiştiriciliği 2 2 3
SUF 313 Su Ürünleri İşletmelerinde Sağlık Yönetimi 2 2 3
SUF 315 Kıyılmış Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Türkçe 1+2 2 3
SUF 317 Su Ürünlerinde Bozulma İndikatörleri Türkçe 1+2 2 3
SUF 319 Uygulamalı Balık Farmakolojisi 1+2 2 3
SUF 323 Navigasyon ve Meteoroloji Türkçe 1+2 2 3
SUF 327 Gemicilik,tekne Kullanma 1+2 2 36. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
SUF 302 Ağ Yapım ve Donam Tekniği Zorunlu 2+2 3 4
SUF 304 Plankton Kültürü Zorunlu Türkçe 1+2 2 4
SUF 306 Balık Hastalıkları Zorunlu 2+2 3 4
SUF 308 Yumuşakça ve Eklem Bacaklılar Yetiştiriciliği Zorunlu 1+2 2 4
SUF 310 Su Ürünleri Mekanisazyonu Zorunlu 1+2 2 3
SUF 328 Su Ürünlerinde Uygulama Zorunlu 4 0 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

6. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
SUF 314 Sucul Ortamda Bitki Kontrol Yöntemleri Türkçe 2 2 3
SUF 316 Balık Hastalıklarında Tanı Yöntemleri 1+2 2 3
SUF 318 Balık Yetiştiriciliğinde Yeni Türler 1+2 2 3
SUF 320 Türkiye Denizleri Plankton Toplulukları 2 2 3
SUF 322 Akvaryum Balıkları Hastalıkları 2 2 3
SUF 324 Su Ürünleri İşlemede Biyoteknolojik Uygulamalar 1+2 2 3
SUF 326 Deniz Hukuku ve Su Ürünleri Mevzuatı 2 2 37. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
SUF 403 Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri Zorunlu 2 2 4
SUF 405 Balık Populasyon Dinamiği Zorunlu Türkçe 1+2 2 4
SUF 407 Av Araçları ve Avlama Yöntemleri Zorunlu 1+2 2 4
SUF 425 Balık Besleme Zorunlu 3 3 5
SUF 429 Mesleki Uygulama 1 Zorunlu 1 0 4
SUF 431 İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Zorunlu 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

7. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
SUF 409 Ekonomik Deniz Balıkları ve Balıkçılığı Türkçe 2 2 3
SUF 411 Balık Biyodeneyleri Türkçe 2 2 3
SUF 413 Balık Islahı 2 2 3
SUF 415 Denizel Kuluçkahane Teknolojisi 1+2 2 3
SUF 417 İşleme Ünitelerinin Planlaması ve Donanımı 1+2 2 3
SUF 419 Balık Besleme Fizyolojisi ve Biyokimyası 1+2 2 3
SUF 421 İçsu Balıkçılığı ve Yönetimi 2 2 3
SUF 423 Küçük Ölçekli Balıkçılık Uygulamaları 1+2 2 38. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
SUF 402 Su Ürünleri Kalite Kontrolü Zorunlu Türkçe 1+2 2 3
SUF 404 Seminer Zorunlu 2 2 3
SUF 406 Su Ürünleri Tesislerinin Projelendirilmesi Zorunlu 1+2 2 3
SUF 408 Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Zorunlu 2+2 3 5
SUF 430 Mesleki Uygulama 2 Zorunlu 1 1 4
SUF 432 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Zorunlu 2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

8. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
SUF 410 Balıkçılık Yönetimi 2 2 3
SUF 412 Su Ürünleri Çevresel Etkiler Değerlendirilmesi Türkçe 2 2 3
SUF 414 Algal Ürünler Türkçe 2 2 3
SUF 418 Su Ürünleri Soğuk Depolama Teknolojisi Türkçe 1+2 2 3
SUF 420 Besin Kimyası 2 2 3
SUF 422 Yapay Habitatlar ve Balıkçılıkta Kullanımı 2 2 3
SUF 424 Balıklarda Göç Olayı ve Balıkçılığa Etkisi 2 2 3


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler